Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Ugotovljeno je namreč bilo, da so bili javno objavljeni podatki o gledanosti Televizije Slovenija zavajajoči. Svet delavcev RTV Slovenija generalnega direktorja posledično poziva k takojšnjemu kriznemu ukrepanju.

Krizno ukrepanje naj bo na podlagi dejanskih podatkov, zahteva svet delavcev, ki je na današnji izredni seji razpravljal o gledanosti Televizije Slovenija (TVS). Pri tem se je seznanil z opozorili službe za programski kontroling, da so bili javno objavljeni podatki o gledanosti zavajajoči ter da sta priprava in sprejetje programsko-produkcijskega načrta zavoda za leti 2022 in 2023 temeljila na neustrezno izbranih in predstavljenih podatkih, so zapisali v svetu delavcev po seji, na kateri pa znova ni bilo Graha Whatmougha ali njegovega zastopnika.

Svet delavcev je vodstvo zavoda pozval tudi, naj pripravi celovit dokument o razmerah, ki so privedle do drastičnega padca gledanosti prvega sporeda TV Slovenija v lanskem letu, službi za programski kontroling pa naj naloži pripravo analize dejanskih podatkov.

Delovni pogoji niso ustrezni

Poleg tega so vodilne v zavodu, na televiziji in v njenem informativnem programu pozvali, da zaposlenim nemudoma zagotovijo ustrezne delovne pogoje. Ti so predpogoj za pripravo programskih vsebin v skladu s standardi javnega medija, kot jih gledalci upravičeno pričakujejo, so poudarili.

Predstavniki izvršnega odbora aktiva novinarjev pri televizijskem informativnem programu in Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS, ki sta predlagala razpravo na svetu delavcev, so na izredni seji opozorili, da so razmere v televizijskem informativnem programu kaotične. V posameznih primerih se je namreč zaradi nestrokovnih odločitev urednikov in vodstva pretrgala delovna veriga, programske in produkcijske potrebe so neusklajene, oddaje pa nastajajo v ozračju pritiskov in brez spoštljive komunikacije.

Pet milijonov evrov za merjenje gledanosti

Navsezadnje so se na izredni seji seznanili z načrtovanim javnim naročilom za merjenje programskih vsebin RTV Slovenija. Pri tem so izrazili dvom o tem, ali je objavo tega naročila, vrednega več kot pet milijonov evrov za petletno obdobje od januarja 2025, mogoče razlagati kot tekoči posel, ki omogoča nemoteno delovanje RTV Slovenija. V. d. generalnega direktorja namreč po noveli zakona o RTV Slovenija opravlja le tekoče posle, ki omogočajo nemoteno delovanje RTV Slovenija in zagotavljajo izpolnjevanje profesionalnih standardov na področju izvajanja radijske in televizijske dejavnosti.

Svet delavcev je vodstvo pozval, da izpeljavo razpisa prepusti novi upravi, ki bo imela polna pooblastila. Ministrstvo za kulturo in Računsko sodišče pa bodo prosili za mnenje, ali sklepanje tovrstnih pogodb sodi med tekoče posle. Ob tem opozarjajo, da bi bilo pri izpeljavi merjenja programskih vsebin tako kot do zdaj smiselno zaradi porazdelitve stroškov in večje kredibilnosti uporabe pridobljenih podatkov vključiti še druge medijske hiše.