Foto: MMC RTV Slovenija/Maja Ikanovič
Foto: MMC RTV Slovenija/Maja Ikanovič

Gruden Marucelj je v predstavitvi dejala, da je na RTV Slovenija zaposlena nekaj več kot 20 let in da zaposlene v zavodu pozna. Med cilji pa je med drugim naštela prenovo sistemizacije opisov delovnih mest, prepoznavanje pričakovanega obsega dela in oblikovanje kariernih načrtov zaposlenih.

Svetniki so v razpravi poudarili, da ima RTV Slovenija na kadrovskem področju veliko težav in da težko podprejo nekoga, ki je doslej vodil kadrovsko službo. Opozorili so, da so v predstavitvi Gruden Marucelj pogrešali širši, bolj strateški in vsebinski pogled, v katero smer naj RTV Slovenija gre. Ob tem so Martiću predlagali, naj kandidate išče med ljudmi, ki niso zaposleni v zavodu.

Za Tino Gruden Marucelj je glasoval en član sveta, 10 jih je bilo proti, štirje svetniki pa so bili vzdržani. Predsednik uprave mora zdaj poiskati novega kandidata.

Letno poročilo za leto 2023: 6,9 milijona evrov izgube

Svetniki so na seji medtem sprejeli letno poročilo za leto 2023. Martić je predstavil končni rezultat poslovanja zavoda, ki znaša 6,9 milijona evrov izgube. Dodal je, da so bili prihodki na ravni načrta, odhodki pa bistveno višji, najbolj na postavki stroški dela redno zaposlenih.

Celotni prihodki so znašali 139,7 milijona evrov, celotni odhodki pa 146,7 milijona evrov. Vodja službe za finančne zadeve in računovodstvo Saša Umek Knez je dodala, da so stroški dela redno zaposlenih presegli načrt za pet milijonov evrov.

Svet je sprejel tudi sklep, da bo zavod letošnjo izgubo delno kril iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v znesku 1,8 milijona evrov. Nepokrit presežek odhodkov nad prihodki tako znaša 5,1 milijona evrov, problematiko pokrivanja izgube pa bo uprava naslovila na ustanovitelja, je dejal Martić.

Programsko-produkcijski in finančni načrt tako na Televiziji Slovenija kot na Radiu Slovenija terjata samoomejevanje. Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat: "Tudi sami se pri svojem delu, tako kot smo pričakovali, ko smo načrtovali program za 2024, vedoč, kakšna sredstva so nam na voljo, soočamo s samoomejevanjem na vsakem koraku."

Svetnike je zanimal tudi odziv direktorja radia Mirka Štularja na napovedani odstop odgovornega urednika Vala 202 Nejca Jemca. Štular je odgovoril, da mu je žal za odličnega urednika, o razlogih pa dodal: "Je pa res, da so celotne okoliščine, o katerih je govoril, vsaj v delu pripomogle k temu. Spomnimo se PPN-ja pozno jeseni, ko je izpostavljal resne težave, s katerimi se ukvarjamo na Valu 202, predvsem s kadrovsko sliko."

Razprava o predlaganih spremembah statuta

Svetniki so na peturni seji razpravljali tudi o predlaganih spremembah statuta javnega zavoda, a o njih niso odločali. Predlog med drugim predlaga ukinitev informativnega programa drugega televizijskega programa in več drugih sprememb, ki jih je naložila novela zakona o RTV Slovenija.

V razpravi so največ časa posvetili 42. členu statuta, ki določa glasovanje uprave. Odgovorni urednik Informativnega programa Drugega programa TVS Rajko Gerič in predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije Tom Zalaznik sta dejala, da je drugi odstavek člena nezakonit, saj med drugim določa, da se za veljavno šteje odločitev, če zanjo glasujeta predsednik uprave in najmanj en član uprave, kar po njunih besedah ni večina.

Ob tem je Gerič povedal, da je šest kolegov danes spet dobilo odločbo o čakanju na delo doma. Pod sklep pa sta po njegovih besedah podpisana le dva člana uprave. "Mi trdimo, da je ta sklep nezakonit, ker dva člana uprave ne moreta izglasovati sklepa uprave," je povedal.

Predsednik Sveta RTV Slovenija Goran Forbici pa je pojasnil, da je pristojna komisija sveta razpravljala o tej pobudi, pri tem je sodelovala tudi predstavnica odvetniške družbe, vsi pa so soglašali, da je poslovniška ureditev uprave pravilna, zakonita in ustrezna. Martić pa je dodal, da so k odločanju o sklepih vedno povabljeni vsi člani uprave, zato ta določba ni sporna.

Naknadno je član uprave Andrej Trček predlagal črtanje tretjega odstavka 42. člena, ki določa, da za oddan glas se šteje samo glas za ali proti. Ker pa morajo o tem podati mnenje tudi pristojni odbori sveta, bodo glasovanje o statutu opravili na eni od prihodnjih sej.

Martić je na seji poudaril še, da uprava prejema vse več zahtevkov zaposlenih za uskladitev plač, ker so bili v času prejšnjih vodstev uvrščeni v neustrezne plačne razrede. Med drugim naj bi se napovedovala skupinska tožba zaposlenih v Regionalnem centru Koper, kjer naj bi šlo tudi za 1,5 milijona evrov poplačil za nazaj. Dodal je, da gre za enormne zneske, na katere uprava nima vpliva in potencialno ogrožajo poslovanje.

Razpravljali so tudi o vprašanju udeležbe Izraela na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. Svetniki so se strinjali, da se svet pridruži skupni izjavi uprave in direktorjev, ki jo bodo v četrtek poslali Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) in v njej pozvali k vsebinski razpravi o tem vprašanju.