Foto: BoBo
Foto: BoBo

V delovni skupini za združitev ljubljanskih vrtcev sodelujejo ljubljanska podžupana Aleš Čerin in Boštjan Koritnik, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj in tri ravnateljice vrtcev, med njimi ravnateljica vrtca Galjevica Barbara Novinec, ki je tudi vodja skupine.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na sestanku, kot so v sporočilu za javnost zapisali v Mestni občini Ljubljana, poudaril, da bo delovna skupina pri dopolnitvi sledila dvema ciljema, in sicer združitvi podpornih služb na enem mestu (računovodstvo, finance, javna naročila) in ohranjanju avtonomije vsakega vrtca pri strokovnem delu z otroki, tudi s sveti vrtcev, v katerih bodo predstavniki zaposlenih in staršev, brez predstavnika ustanovitelja.

S Štrukljem sta se na sestanku strinjala, da nova ureditev ne sme vplivati na poslabšanje kakovosti v javnih vrtcih v Ljubljani, ki da je na izjemno visoki ravni, temveč jo mora dodatno izboljšati.

Štrukelj pa je v izjavi za STA povedal, da župan predlaga poseg v zakonodajo ter da vrtci v vsakem primeru ohranijo avtonomijo in vse elemente odločanja. "Zlasti pa ohranijo svet zavoda, kar je za nas izjemnega pomena, da lahko starši in zaposleni enakovredno kot v drugih vrtcih participirajo tudi v ljubljanskih vrtcih," je povedal. Dodal je, da naj bi se akt o ustanovitvi skupnega zavoda ljubljanskih vrtcev spremenil v bistvenih točkah, ki so bile zanje nesprejemljive.

Po njegovih besedah bodo spremembe akta o ustanovitvi pripravili na občini, v Svizu pa bodo do takrat s presojo počakali in ne bodo "skakali na prvo žogo, pač pa dokument skrbno prebrali". Bodo pa še naprej nasprotovali razpustitvi vseh 23 vrtcev in ustanovitvi enega megavrtca.

Sviz Feldo pozval k opredelitvi do združevanja ljubljanskih javnih vrtcev

Sviz je sicer ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Feldo danes pozval, da se opredeli do združevanja ljubljanskih javnih vrtcev. V Svizu se namreč po koncu zbiranja podpisov pod peticijo Za ohranitev kakovostnih samostojnih vrtcev v Ljubljani, ki jo je podpisalo 1851 zaposlenih v ljubljanskih vrtcih, kar je več kot 70 odstotkov od vseh zaposlenih, sprašujejo, kakšno je stališče Felde do namere občine združiti vrtce. Pričakujejo, da se bo kot minister za vzgojo in izobraževanje do tega jasno in javno opredelil, so zapisali v javnem pozivu.

Od ministra želijo odgovor, ali to namero podpira, ali ji nasprotuje in zakaj ter ali je združevanje samostojnih vrtcev v en sam megavrtec zakonito.

Poudarili so, da dosedanje izmikanje jasno izraženemu stališču do združevanja moti številne člane sindikata, saj upravičeno predpostavljajo, da je ministrova dolžnost, da se do tako radikalnega posega v delovanje kakovostnih javnih vrtcev opredeli. "Še posebej, ker zamisel, ki jo je v celoti zavrnila stroka, že pridobiva posnemovalce v drugih občinah, župan Mestne občine Maribor je s tem v zvezi prihodnji teden na razgovor povabil ravnateljice mariborskih vrtcev," so navedli v Svizu.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v odzivu na poziv Sviza sporočilo, da se je seznanilo z gradivom o nameri reorganizacije javnih vrtcev, ki ga je ljubljanski mestni svet sprejel decembra lani. Prav tako so predstavniki občine opravili prvi delovni sestanek, na katerem je ministrstvo poudarilo stališče o neskladju nameravane reorganizacije z veljavno zakonodajo, predstavniki občine pa so predstavili razloge za oblikovanje novega koncepta poslovanja vrtcev.

"Poudarjeno je bilo tudi, da bi bilo ob morebitnem vztrajanju pri spremembah glede poslovanja vrtcev koncept treba dograditi tako, da bo ne le skladen z zakonodajo, temveč tudi s stališči pedagoške stroke, še posebej v smislu zagotavljanja dobrobiti otrok, kar zahteva še dodatne aktivnosti sodelovanja in usklajevanja," so navedli na ministrstvu.