Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. Foto: BoBo
Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda. Foto: BoBo

Podpisana izjava se nanaša na predloge sprememb pravilnikov, ki urejajo normative in standarde v predšolski vzgoji, osnovnošolskem in glasbenem izobraževanju, vzgojno-izobraževalnih programih za otroke s posebnimi potrebami in srednjem šolstvu.

Izjavi so priloženi tudi predlogi o spremembah pravilnikov, ki urejajo normative in standarde, s katerimi se izboljšujejo nekateri normativi in standardi na področjih, ki so ključna za nemoteno vzgojno-izobraževalno delo v šolskem letu 2023/24, ali pa predstavljajo izpolnitev zakonskih obveznosti oziroma poenoteno vrednotenje primerljivih vsebin po vzgojno-izobraževalni vertikali, kjer je to smotrno in potrebno, so zapisali na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Sorodna novica Koalicija vložila novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Ministrstvo se v izjavi, ki jo je podpisala predsednica Sindikata vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture (Sviz) Slovenije Marjana Kolar, prav tako zavezuje prizadevanjem za spremembo zakona o vrtcih. S tem bi med drugim obravnavali tudi vprašanji zmanjšanja vzgojiteljeve delovne obveznosti neposrednega dela z otroki za zgodnjo obravnavo in začasnega povečanja števila otrok v oddelkih. Minister Darjo Felda bo na podlagi podpisane izjave imenoval delovno skupino, ki bo pripravila predlog sprememb zakona, ki ureja vrtce.

Za prihodnje šolsko leto bo minister na podlagi izjave sprejel tudi sklep o povišanju urne postavke strokovnih delavcev za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči za učence in dijake s posebnimi potrebami, interesnih dejavnosti in poučevanja slovenščine za učence oz. dijake tujce. Sredstva za izvedbo so zagotovljena v državnem proračunu, so še dodali na ministrstvu.