Park Idila. Foto: Televizija Slovenija
Park Idila. Foto: Televizija Slovenija

Bone bo mogoče uporabiti tako, da se ob prijavi na dan prihoda ponudnika obvesti, da bo za opravljeno storitev unovčen bon. Ponudnik bo nato v informacijski sistem Fursa vnesel podatke o upravičencu, na podlagi bo označeno unovčenje bona (zmanjšalo se bo dobroimetje).

Finančna uprava bo poskrbela tudi za povračilo sredstev turističnemu ponudniku, pri katerem ga bo upravičenec uporabil. Izplačilo bona v denarju ne bo mogoče.

Nosilni ukrep tretjega svežnja

Turistični boni so eden od nosilnih ukrepov iz tretjega protikoronskega svežnja, ki ga je DZ sprejel konec maja. Prejeli jih bodo vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020, in sicer rojeni do vključno leta 2002 v vrednosti 200 evrov, mlajši pa v vrednosti 50 evrov.
Kot je razvidno iz uredbe, objavljene v uradnem listu, bo mogoče bone za plačilo prenočitve ali prenočitve z zajtrkom v nastanitvenih obratih v Sloveniji uporabiti od 19. junija do 31. decembra.

Furs bo moral ponudniku storitev znesek opravljene storitve za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, poravnati do zadnjega dne v mesecu, za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, pa do 15. dne v naslednjem mesecu, v vsakem primeru pa najpozneje v 30 dneh, je razvidno iz uredbe.

Boni, za katere bo država dala skupaj 345 milijonov evrov, bodo prenosljivi med sorodniki, in sicer v ravni vrsti do drugega kolena. Do prenosa bodo tako upravičeni stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki – zakonci, zunajzakonski partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, prenos pa bo mogoč tudi med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

V primeru prenosa bo moral uporabnik bona ponudniku storitve predložiti posebno izjavo, ki jo bo podpisal upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik.

V nastanitvenih obratih gostom z boni ne bodo smeli zaračunati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.

Kdaj bodo veljali turistični boni
Prehajanje slovenske meje