Zagožen je leta 2000 postal predsednik združene stranke SKD-ja in SLS-a. Foto: SLS
Zagožen je leta 2000 postal predsednik združene stranke SKD-ja in SLS-a. Foto: SLS

Zagožen se je rodil 3. decembra 1942 v Vologu pri Šmartnem ob Dreti. Po osnovni šoli v Šmartnem in Gornjem Gradu je obiskoval srednjo kmetijsko šolo v Mariboru, šolanje pa je nadaljeval s študijem agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1967 tudi diplomiral.

Specializacijo iz eksperimentalne statistike in populacijske genetike je opravil na Univerzi Georga Augusta v Göttingenu, bil je tudi štipendist Inštituta Maxa Plancka za živinorejo v Marienseeju in tam izdelal doktorsko disertacijo. Na katedri za živinorejo Biotehniške fakultete je leta 1988 postal tudi redni profesor. Bil je zaslužen tudi za razvoj ovčjereje na Slovenskem.
Leta 1988 je soustanovil Zvezo kmečke mladine in Slovensko kmečko zvezo. Na volitvah v družbenopolitični zbor 8. aprila 1990 je na listi Slovenske kmečke zveze tudi kandidiral in bil izvoljen v skupščino Republike Slovenije. Med svojim mandatom je vodil Demosovo poslansko skupino.

Od leta 1992 je vodil glavni odbor SLS-a in njegovo poslansko skupino. Po združitvi SKD-ja in SLS-a spomladi leta 2000 v novo stranko SLS+SKD Slovenska ljudska stranka je eno leto združeno stranko tudi vodil.