Na vrhu lestvice 41 razvitih držav, za katere so na voljo podatki, so Švedska, Norveška, Islandija, Estonija in Portugalska, na dnu pa Švica, Grčija, Ciper, Velika Britanija in Irska. Foto: EPA
Na vrhu lestvice 41 razvitih držav, za katere so na voljo podatki, so Švedska, Norveška, Islandija, Estonija in Portugalska, na dnu pa Švica, Grčija, Ciper, Velika Britanija in Irska. Foto: EPA

Poročilo z naslovom Ali so najrazvitejše države sveta do družin prijazne?, v katero je sicer zajetih 41 držav EU-ja in Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ugotavlja, da so do družin prijazni ukrepi nujno potrebni, saj staršem zagotavljajo potrebna finančna sredstva in prosti čas, da bi lahko pripomogli k ustreznemu razvoju možganov svojih otrok v zgodnjem otroštvu. Kljub temu pa številne razvite države sveta ne zagotavljajo ustrezne podpore družinam, opozarjajo.

"Za razvoj otrokovih možganov, kar pomembno vpliva na njegovo prihodnost, je najpomembnejše obdobje zgodnje otroštvo," je poudarila izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore. "Pozivamo vlade, da zagotovijo podporo staršem pri ustvarjanju najboljšega okolja za razvoj njihovih malčkov. Hkrati pa potrebujemo tudi podporo in vpliv zasebnega sektorja," je dodala.

V Unicefu pravijo, da do družin prijazne politike krepijo vezi med starši in njihovimi otroki, kar je ključnega pomena za razvoj družin in kohezivnih družb. Unicef zagovarja vsaj šest mesecev plačanega starševskega dopusta in univerzalen dostop do kakovostnega varstva od rojstva otroka do vstopa v prvi razred šole. V sodelovanju z vladami, civilno družbo, akademiki in zasebnim sektorjem spodbuja večje naložbe v družine.

Glede plačane odsotnosti materam poročilo ugotavlja, da le polovica od 41 proučevanih držav nudi materam najmanj šest mesecev plačane odsotnosti.
Najdaljšo plačano odsotnost materam nudi Estonija, in sicer 85 tednov, sledita Madžarska (72 tednov) in Bolgarija (61 tednov). Slovenija omogoča materam 48 tednov plačane odsotnosti.

ZDA brez urejenega starševskega dopusta

ZDA so edina država, vključena v poročilo, ki nima ustrezno sistemsko urejenega plačanega starševskega dopusta. Med državami, ki materam nudijo najkrajši materinski dopust, in sicer do deset tednov, so Avstralija, Nova Zelandija in Švica.
Kot ugotavlja poročilo, v številnih državah mnogi očetje ne izkoristijo očetovskega dopusta, niti kadar jim je ta na voljo. Na Japonskem, edini državi, ki očetom omogoča vsaj šest mesecev plačanega očetovskega dopusta, ga je leta 2017 izkoristil le eden od 20 očetov. V Sloveniji je leta 2017 očetovski dopust izkoristilo osem od desetih očetov, navaja poročilo.

Plačan očetovski dopust omogoča očetom, da krepijo povezanost z otroki, prispeva k zdravemu razvoju malčkov, zmanjšuje poporodno depresijo mater in povečuje enakost spolov. Poročilo poziva k nacionalnim politikam oziroma ukrepom, ki zagotavljajo plačani očetovski dopust in spodbujajo očete, da ga uporabljajo.

Vsaj šest mesecev plačanega starševskega dopusta

Poročilo državam za izboljšanje do družin prijazne politike predlaga, naj staršem zagotovijo vsaj šest mesecev plačanega starševskega dopusta in omogočijo vsem otrokom dostop do zelo kakovostnih in cenovno dostopnih vrtcev, ne glede na položaj družine.

Prav tako naj zagotovijo, da ni "časovne luknje" med koncem starševskega dopusta in začetkom otroškega varstva, kar omogoča kakovosten razvoj otrok brez prekinitev. Države naj spodbujajo dojenje s plačanim dolgotrajnim starševskim dopustom, zagotovljenimi odmori za dojenje na delovnem mestu ter primernimi mesti za dojenje in črpanje mleka, še predlaga poročilo.