Se pravici do vode obeta vpis v ustavo? Foto: EPA
Se pravici do vode obeta vpis v ustavo? Foto: EPA

Predlog je v državni zbor vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Alenko Bratušek. Z uveljavitvijo predloga bi se v Ustavo vnesel 70. a člen, v katerem bi bilo zapisano, da ima vsakdo pravico do pitne vode in da se oskrba s pitno vodo za prebivalstvo opravlja kot neprofitna javna služba.

Med sprejetimi dopolnili ustavnega zakona so v komisiji sprejeli dopolnilo, da ima vsakdo pravico do varne pitne vode, kar je skladno s strokovno uveljavljeno terminologijo. Člani komisije so dodali v ustavni zakon še dikcijo, da so naravni vodni viri naravno vodno javno dobro v upravljanju države, da služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in da v tem delu niso tržno blago.

Dopolnilo ZL-ja zavrnjeno
Komisija pa ni potrdila dopolnila ZL-ja, po katerem bi bila vodna zemljišča opredeljena kot naravno javno dobro, ki ga ni mogoče privatizirati in bi onemogočilo podeljevanje koncesij za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Večina članov komisije je namreč mnenja, da je to že opredeljeno v obstoječih členih predloga kot tudi v obstoječi zakonodaji.

Med razpravo so naklonjenost ustavnemu zakonu izrazili poslanci SD-ja in SMC-ja, ki menijo, da bi se lahko Slovenija tako še pravočasno zaščitila pred zunanjimi vplivi. Poslanci NSi in SDS pa menijo, da je materija že opredeljena v ustrezni zakonodaji in da takšen zapis v ustavi za državljane ne bi prinesel nobenih koristi.