Ustavno sodišče. MMC RTV SLO
Ustavno sodišče. MMC RTV SLO

Pobudo je vložil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij Ljubljana, ki je predlagal tudi začasno zadržanje odstrela volka. Sodišče je predlog za zadržanje zavrnilo, zadevo pa bo obravnavalo absolutno prednostno. Kdaj, ni znano.

V Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij Ljubljana so se za vložitev pobude odločili, ker menijo, da je način urejanja odstrela medvedov in volkov z interventnim zakonom, glede na to, da obstaja zakonsko že urejen sistem odstrela, protiustaven.

"Agencija za okolje lahko v primeru konflikta izda dovoljenje za odstrel, kar smo vedno podpirali kot rešitev za konfliktne situacije," so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili v Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij Ljubljana.

Vlada sicer poseg v populacijo omenjenih zveri vsako leto določi z odlokom, a je upravno sodišče izvajanje odloka zadržalo, ker okoljsko ministrstvo to bedi nad populacijo zveri ni uspelo dokazati družbene nesprejemljivosti medveda in volka v primeru preštevilčne populacije.

Ker pa se je stanje poslabšalo oz. sta se obe populaciji prenamnožili, zaradi česar se posledično povečujejo škode, prebivalci območij, kjer je največ zveri, pa se počutijo ogrožene, je vlada pripravila interventni zakon. Ta je začel veljati konec junija, predvideva pa odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave.

Po zakonu bi se od 200 medvedov, predvidenih za odvzem, 175 živali odstrelilo, kar bi lovci lahko storili do konca aprila 2020, za 25 pa so predvidene izgube zaradi drugih vzrokov. Medtem bi lovci 11 volkov lahko odstrelili do konca januarja 2020 ter nato še v septembru 2020. Odvzem volka se sicer zaustavi, če se ustreli pet odraslih živali.

Zakon predpisuje poseben postopek pri odstrelu volka. Izpolnjen mora biti namreč pogoj ponavljajoče se škode v krajšem časovnem obdobju na določenem območju. Zavod za gozdove poda predlog, potrebno pa je še mnenje Zavoda za varstvo narave.

Zavod je na podlagi tega predlagal odstrel enega volka na Notranjskem in za to tudi že pridobil pozitivno mnenje zavoda za varstvo narave, tako da se odstrel enega volka v skupini lovišč, kjer se redno pojavljajo škode na Notranjskem, lahko izvrši.

Lovci so doslej po pojasnilih Zavoda za gozdove Slovenije po interventnem zakonu odstrelili 38 medvedov in nobenega volka. Škod po medvedu je bilo po navedbah zavoda letos 88 oz. za okoli 42.000 evrov, po volku pa 136 oz. približno 96.000 evrov.