Ustavno sodišče je odločitev o prednostni obravnavi zahteve za presojo proračunskih dokumentov sprejelo na četrtkovi seji. Foto: BoBo
Ustavno sodišče je odločitev o prednostni obravnavi zahteve za presojo proračunskih dokumentov sprejelo na četrtkovi seji. Foto: BoBo

Zahteva za oceno ustavnosti se nanaša na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, rebalans proračuna za leto 2019 in odlok o javnofinančnem okviru za obdobje od 2018 do 2020. Poslanci SDS-a in NSi-ja predlagajo, da ustavno sodišče ugotovi, da so proračunski dokumenti v neskladju z ustavo, vladi pa zato v mesecu dni naloži pripravo rebalansa.

Poslanec SDS-a Andrej Šircelj je v torek po vložitvi zahteve spomnil, da 148. člen ustave določa usklajenost dohodkov in prihodkov, po opozorilih fiskalnega sveta pa v rebalansu proračuna za leto 2019 odhodki presegajo prihodke za 270 milijonov evrov. "Ni več mogoče, tudi z zadolževanjem ne, da so odhodki večji od prihodkov razen v primerih izrednih dogodkov. Gre za to, da se uvede fiskalna disciplina, da se troši toliko, kot se ustvari," je dejal.

Višji prihodki in višji odhodki
Prav tako so v NSi-ju zapisali, da zahteva za oceno ustavnosti izhaja iz ustavne določbe, da morajo biti prihodki in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi.

Prihodki v proračunu so načrtovani v znesku 10,35 milijarde evrov, kar je 6,2 odstotka več kot doslej, odhodki pa se bodo povečali za 4,8 odstotka, na 10,16 milijarde evrov. Proračun bo tako po načrtih imel presežek 193,6 milijona evrov.

Fiskalni svet: Tvegana poraba
Fiskalni svet, ki bedi nad uresničevanjem v ustavi zapisanega fiskalnega pravila, je medtem ob sprejemanju rebalansa opozoril, da je z njim načrtovana poraba celotnih slovenskih javnih financ letos za 1,13 milijarde evrov višja kot lani, kar pa je v nasprotju z zakonodajo.

Poraba bi se lahko v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu, ki opredeljuje podrobno formulo za zagotavljanje ustavno predpisane srednjeročne uravnoteženosti javnih financ, zvišala le za 870 milijonov evrov. Po prepričanju fiskalnega sveta rebalans tako nakazuje ekspanzivno in prociklično fiskalno politiko, zaradi katere bi se lahko ob predvidenem ohlajanju ugodnih gospodarskih razmer stanje javnih financ poslabšalo.

Postopek za oceno ustavnosti lahko po zakonu o ustavnem sodišču z zahtevo med drugim začnejo državni zbor kot ustanova ali tretjina poslancev DZ-ja, državni svet in vlada, v skladu s svojimi pristojnostmi in področjem dela pa tudi nekateri drugi organi.