Foto: Kabinet predsednika vlade
Foto: Kabinet predsednika vlade

Največ novih delovnih mest je predvidenih na nekaterih ministrstvih: 52 na ministrstvu za infrastrukturo, 38 na ministrstvu za delo, 36 na ministrstvu za javno upravo. 56 novih zaposlitev bo v službi za digitalno preobrazbo, 36 v službah, odgovornih predsedniku vlade.

Nove zaposlitve se odpirajo zdaj, ker predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna. Izredna seja državnega zbora, na kateri naj bi predstavili proračunske dokumente, bo potekala v četrtek.

Gre izključno za potrebe obvladovanja okužb s covidom-19 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU-ja. Pri tem gre za dva pomembna sklada. Prvi je sklad za okrevanje in odpornost, od koder bo slovenskim podjetjem v prihodnjih šestih letih na voljo 1,8 milijarde nepovratnih sredstev in dobrih 666 milijonov evrov posojil. Drugi pa je sklad za pravični prehod, kjer bo večji delež pripadel tistim državam, ki bodo uspešno zmanjšale količino izpustov toplogrednih plinov. Slovenija dobi 235 milijonov evrov, levji delež bo šel za zaprtje zadnjega delujočega premogovnika lignita.

Od kod denar za nove zaposlitve? Za sredstva morajo poskrbeti posamezni proračunski uporabniki, torej ministrstva in službe same ustrezno razporedijo svoje postavke.

Mesto zaposlitve Število novih zaposlitev
vladne službe odgovorne predsedniku vlade 36
vladne službe odgovorne generalnemu sekretarju vlade 27
služba vlade za digitalno preobrazbo

24 (2021)

32 (2022)

ministrstvo za finance 25
ministrstvo za zunanje zadeve

10 (2021)

1 (2022)

ministrstvo za pravosodje

15 (2021)

5 (2022)

ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 27
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 22
ministrstvo za infrastrukturo 52
ministrstvo za okolje in prostor 34
ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

34 (2021)

4 (2022)

ministrstvo za zdravje

36
Vlada bo na novo zaposlila skoraj 600 ljudi