Foto: BoBo
Foto: BoBo

Spletni koordinacijski sestanek o aktualnih razmerah v romskih naseljih in o morebitnih rešitvah sta v četrtek organizirala Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod in Forum romskih svetnikov Slovenije. Kot so sporočili, so na njem sodelovali tudi predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, policije, vladnega urada za narodnosti, Skupnosti občin Slovenije, Ljudske univerze Lendava ter predstavniki občin Črnomelj, Ribnica in Škocjan.

V romskih organizacijah sicer že od konca marca opozarjajo na nekatere težave, s katerimi se spopadajo v času epidemije. Na četrtkovem sestanku so ugotovili, da so varnostne razmere z vidika obvladovanja novega koronavirusa v romskih naseljih stabilne, saj za zdaj tam še niso zaznali prisotnosti virusa. Poudarjajo pa, da je treba kljub temu še naprej dosledno spoštovati vse ukrepe.

Virusa zaradi slabe komunalne infrastrukture tako rekoč ne bi bilo mogoče zajeziti

Policija namreč po njihovih navedbah ugotavlja, da se v romskih naseljih še vedno dogajajo kršitve, še posebej prepovedi množičnega zbiranja. "Zato znova pozivamo, da v romskih naseljih ne praznujete praznikov, obletnic, rojstnih dni in podobnih dogodkov, saj lahko hitro sledi množična okužba," so zapisali.

Prav vdor virusa v posamezna romska naselja bi po njihovi presoji lahko imel hude posledice, saj ga zaradi izjemno slabe komunalne infrastrukture "tako rekoč ne bi bilo mogoče zajeziti". Največjo težavo predstavlja dostop do pitne vode, ki ponekod ni urejen, so opozorili.

Kot začasna rešitev se v nekaterih romskih naseljih uveljavljajo predvsem cisterne z vodo, vendar so se sogovorniki strinjali, da gre zgolj za začasno rešitev. "Morda pa je prav epidemija priložnost, da se razmere v naseljih začnejo hitreje urejati," so dodali.

Po njihovem mnenju je nujen preboj v smeri infrastrukturne urejenosti romskih naselij, uzakonitve in boljših bivalnih razmer, te namreč pomembno večajo možnosti za višjo izobraženost, ta pa za zaposljivost in njihovo vključenost ter posledično enakopravnost in sožitje.

Šolanje na daljavo in pomanjkanje računalnikov

Kot so prepričani, je treba sistematično urejati romska naselja in predvsem izobraževanje. "Ta dva vidika lahko temeljito zmanjšata napetosti v družbi. S tem bomo prišli do strpnejše družbe in do lažjega vključevanja v vsakdanje življenje," menijo.

Romski otroci se srečujejo z izjemno slabo računalniško infrastrukturo. Zato so pohvalili šole in druge humanitarne organizacije, ki v času epidemije učencem poskušajo zagotoviti primerno opremo, opozarjajo pa, da lahko večje težave pričakujejo šele po koncu epidemije. Sestanek na to temo bodo s pristojnimi organizirali prihodnji teden.

Na sestanku so spregovorili tudi o problematiki skupnega in poenotenega delovanja romske skupnosti, še posebej pri izvajanju dejavnosti na terenu in obveščanju javnosti. "Institucije in organizacije ugotavljajo, da želijo nekatere organizacije in posamezniki krizo izkoristi za svoje lastne interese, izvajajo ukrepe na terenu, ki niso skladni z navodili vlade, ogrožajo pripadnike in pripadnice romske skupnosti in – kar je najpomembnejše – s svojo komunikacijo širijo netočne informacije v povezavi z epidemijo koronavirusa in delovanjem različnih institucij. Zato na tem mestu poziv vsem, da delujejo povezano, enotno in izključno v skladu z navodili in priporočili vlade," so zapisali.