Vlada je v torek opozorila, da bi plačilo glob vnaprej pomenilo, da Slovenija priznava pristojnost hrvaških organov v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji Foto: DZ/Matija Sušnik
Vlada je v torek opozorila, da bi plačilo glob vnaprej pomenilo, da Slovenija priznava pristojnost hrvaških organov v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji Foto: DZ/Matija Sušnik

Na današnji izredni seji razprave in glasovanja ni bilo, saj je predlog SDS-a v torek zavrnil pristojni odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Poslanske skupine so tako le predstavile stališča do njega.

Koalicijski poslanci so poudarili, da je predlog spremembe zakona za pomoč ribičem, ki ga je v četrtek sprejela vlada in ga poslala v sprejetje državnemu zboru po skrajšanem postopku, ustreznejši, saj v nasprotju s predlogom SDS-a ne predvideva plačila glob vnaprej. Ta bi namreč po njihovem mnenju pomenila nepriznavanje arbitražne razsodbe oz. priznavanje pristojnosti hrvaških organov v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji.

Žan Mahnič: Med predlogoma ni razlike

Predlagateljica, stranka SDS-a, je medtem poudarila, da med predlogoma ni razlike. Kot so trdili, je isto, če Slovenija ribiču da denar za plačilni nalog ali pa za premičnino ali nepremičnino, ki bi mu jo zasegli zaradi neplačila globe. "Nobene razlike ni med tem, kar predlagamo mi, in med tem, kar boste v ta parlament prinesli vi," je dejal poslanec SDS-a Žan Mahnič.

SDS je predlog spremembe zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško (Zuvras) pripravil po majski razsodbi Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) glede pritožb ribičev proti Hrvaški zaradi izdajanja kazni za ribolov v delu morja, ki po arbitraži pripada Sloveniji.

Po mnenju sodišča bi pritožniki lahko predvideli, da bo njihovo ravnanje v spornih vodah predstavljalo prekrške skladno s hrvaško zakonodajo. Največja opozicijska stranka je zato pripravila predlog spremembe zakona, po katerem bi vlada ribičem v 30 dneh poravnala izdane globe. Teh je za okoli 3,4 milijona evrov, vendar niso vse pravnomočne.

Vlada je že v torek opozorila, da bi plačilo glob vnaprej pomenilo, da Slovenija priznava pristojnost hrvaških organov v delu morja, ki je po arbitraži slovensko. Z novelo, ki jo predlaga vlada, bi s spremembo dveh členov predvidela nadomestila ribičem zaradi izpada dohodka in pravno pomoč.

Namesto plačila glob vnaprej naj bi vlada ribičem zagotovila oz. povrnila sredstva za plačilo glob in pravne pomoči, če bi hrvaški organi začeli izvajati prisilne izterjave.