Kadrovska stiska v vzgoji in izobraževanju

Najbolj primanjkuje učiteljev matematike, fizike, računalništva, strokovnih predmetov, razrednega pouka, vzgojiteljic in njihovih pomočnic v vrtcih.

Zaposleni izgorevajo, odhajajo v službo tja, kjer so višje plače in boljše razmere, za kariero v vzgoji in izobraževanju se odloča tudi vse manj mladih.

V osnovni šoli Mladinskega doma Jarše v Ljubljani so že dva meseca brez učitelja matematike in fizike, ker se je poškodoval in je na bolniškem dopustu. Ina Kreft Toman, ravnateljica Mladinskega doma Jarše, pravi: "Zagotovo ga še en mesec ne bo, tega ne ve ne on ne mi. Do zdaj smo objavili tri razpise za nadomeščanje. Na prvi razpis se ni javil nihče, na drugi razpis se je javila ena gospa z neustrezno izobrazbo, ki pa po pogovoru zaposlitve ni sprejela."

Objavili so že tretji razpis. Pristojno ministrstvo jim je ponudilo dve možnosti: sklenitev podjemne pogodbe, a če ni matematikov, je ne morejo z nikomer skleniti, in delo študentov.

Kref Toman pojasnjuje: "Tu smo našli rešitev, sicer začasno, to je delo študentke, ki pa ne ustreza sklepu, ki ga je sprejelo ministrstvo, da mora biti študent druge stopnje bolonjskega študija in da mora biti naziv, ki ga mora pridobiti, magister profesor."

Ker ne ustreza pogojem, jo morajo plačati sami, namesto ministrstva. "Žal v tem trenutku ne najdem nobene druge rešitve," pravi ravnateljica.

Hudo pomanjkanje učiteljskega kadra ni presenečenje, nam pove dekan Pedagoške fakultete v Ljubljani Janez Vogrinc.

"Nikakor to ni presenečenje, vsaj za področje fizike, tehnike, računalništva, na fakultetah smo več let, kjer izobražujemo te kadre, opozarjali, da je izredno nizek interes za te študijske programe."

In da je premalo diplomantov glede na število učiteljev, ki se upokojujejo. Vogrinc je tudi vodja skupine, ki snuje program razvoja vzgoje in izobraževanja za prihodnjih deset let. Konkretnih rešitev za pomanjkanje učiteljev še ni, za to imajo čas do januarja.

"Diskutiramo o ponovni uvedbi pripravništva, ki bi bilo zagotovljeno vsem, ki vstopajo v učiteljski poklic. Moram pa reči, da so določena področja tako pereča, kot je pomanjkanje pedagoškega kadra, da ne moremo čakati, da bo program napisan, ampak moramo izvajati stvari vzporedno," dodaja Vogrinc.

"Saj moramo vedeti, da bodo kandidati, ki se zdaj vpisujejo na fakultete, usposobljeni za delo čez pet let. Mi pa učiteljev ne potrebujemo jutri, ampak smo jih že včeraj," slikovito doda Vogrinc.