Sodni svet sestavlja 11 članov. Pet jih na predlog predsednika republike DZ izvoli izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, šest članov pa iz svojih vrst izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo. Člani se izvolijo za dobo šestih let. Vsaka tri leta se izvolijo dva ali trije člani sodnega sveta, ki jih izvoli DZ, in trije člani, ki jih izvolijo sodniki. Kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice. Foto: MMC RTV SLO
Sodni svet sestavlja 11 članov. Pet jih na predlog predsednika republike DZ izvoli izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, šest članov pa iz svojih vrst izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo. Člani se izvolijo za dobo šestih let. Vsaka tri leta se izvolijo dva ali trije člani sodnega sveta, ki jih izvoli DZ, in trije člani, ki jih izvolijo sodniki. Kandidat je izvoljen, če zanj glasuje večina poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice. Foto: MMC RTV SLO

Poslanci so v četrtek na tajnem glasovanju izglasovali le enega novega člana sodnega sveta, profesorja prava Marka Novaka. Preostali trije kandidati, ki jih je predlagala predsednica republike, odvetnica Tanja Bohl, pravnik Rajko Pirnat in notar Valter Vindiš, so ostali brez potrebne podpore. Kandidacijski postopek se zato ponovi.

Sorodna novica "Zakon bi se lahko imenoval zakon o neuresničitvi odločbe ustavnega sodišča"

V prvem krogu glasovanja je največ glasov prejel Novak (28 od 40 veljavnih glasovnic). Bohl je prejela 11 glasov, Pirnat 13 in Vindiš sedem glasov. Ker je v prvem glasovanju le en kandidat prejel večino glasov poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, so opravili še drugi krog, v katerem so poslanci izbirali med Tanjo Bohl in Rajkom Pirnatom. Ker nihče ni dobil večine glasov poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, nista izvoljena za člana sodnega člana. Ker pri nobenem od obeh glasovanj niso bili izbrani trije člani sodnega sveta, bodo kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur ponovili.

Na sodnem svetu za pojasnili, kako bo z delovanjem sveta, če ob izteku mandata obstoječe sestave sodnega sveta poslanci še ne bodo izvolili vseh novih članov.

Po razpoložljivih podatkih situacije, ko ob izteku mandatov obstoječe sestave še ne bi bili izvoljeni novi člani sodnega sveta, še ni bilo. Vseeno pa bo v tem primeru sodni svet deloval nemoteno, saj član, ki mu je sicer prenehala funkcija z iztekom mandata, skladno z zakonom o sodnem svetu opravlja svoje pravice in dolžnosti do izvolitve novega člana.

Sodni svet se je na četrtkovi seji seznanil z vladnim predlogom zakona o uvrstitvi funkcij sodne oblasti in državnotožilskih funkcij v plačne razrede zaradi odločbe ustavnega sodišča in ga znova zavrnil. Poudarjajo, da predlog zakona ne pomeni izpolnitve odločbe ustavnega sodišča niti z vsebinskega vidika niti z vidika časovnega učinkovanja.