Iz koprskega zapora sta 29. decembra ponoči pobegnila dva pripornika. Foto: Radio Koper
Iz koprskega zapora sta 29. decembra ponoči pobegnila dva pripornika. Foto: Radio Koper

"Interna komisija je imela nalogo, da razišče vse okoliščine tega pobega. Vpogledali smo v pisno dokumentacijo, uradne zaznamke pravosodnih policistov, varnostne načrte. Opravili smo pogovore s pravosodnimi policisti in pregledali videoposnetke," je poudarila predsednica komisije Janja Pahor Mohorič in ponovila, da sta pripornika prežagala rešetke, jih upognila in iz rjuh naredila vrv, po kateri sta se spustila pet metrov globoko. Potem sta z zabojnikov za smeti splezala do žice, na katero sta naložila odpadno vzmetnico in z vrvjo iz rjuh splezala čez zid.

"Analiza je pokazala, da sta se pripornika dalj časa skrbno pripravljala na pobeg, da je pobeg uspel, pa je prispevalo več okoliščin, ki jih je komisija ugotovila," je nadaljevala Janja Pahor Mohorič in dodala, da je sistem videonadzora v zavodu Koper tak, da se ob zaznanem gibanju začne snemanje, slika s te kamere pa se pojavi na posebnem zaslonu, a so obenem ugotovili, da videonadzor ni optimiziran, da bi omogočil pregled izrednih dogodkov. Prav tako so ugotovili, da si posamezen pravosodni policist sam nastavlja, katere kamere bo spremljal, kar bi bilo po mnenju komisije treba optimizirati s prepoznavo kritičnih točk. "Težko je zagotoviti, da je pravosodni policist osredotočen na celotno dogajanje na kamerah."

Direktor koprskega zapora se bo upokojil

Pomanjkljiv nadzor rešetk
Komisija je tudi ugotovila pomanjkljiv nadzor nad stanjem rešetk, saj sta pripornika rešetke žagala dalj časa. "Glede samega materiala rešetk moram povedati, da smo z nekoliko boljšim listom žage poskušali rezati rešetke in smo ugotovili, da se je list žage obrabil že po dveh rezih, zato ugotavljamo, da je material ustrezen."

Splošna analiza dela pravosodnih policistov pa je pokazala, da pravosodni policisti, ki so dela opravljali v nočni izmeni v času pobega, niso opravljali vseh nalog po načrtu zavoda, je še povedala predsednica komisije. Pojasnila ja, da policisti niso opravili vseh zahtevanih nočnih obhodov. Prav tako je na pomanjkljiv nadzor opominjalo to, da sta orodje za žaganje rešetk več časa uspešno skrivala. Predsednica komisije je ugotovila še, da so zabojniki stali tako, da sta jih lahko postavila drug na drugega, in dodala, da je problematična tudi vzmetnica, ki jima je tudi zelo pomagala.

Ključno pri pobegu je bilo neizvajanje ukrepov
"Oba pripornika sta bila obravnavana kot begosumna, ne pa tudi kot nevarna. V vsem tem času je bil zabeležen en incident, ko se je pripornik neprimerno vedel do pravosodnega policista, ki je vstopil v njun bivalni prostor," je poudarila predsednica komisije in dodala, da je pripornik žalil pravosodnega policista. Iz uradnega zaznamka pravosodnega policista je razvidno, da je šlo zgolj za verbalni spor in da nihče ni predlagal ukrepa zoper pripornika, je še dodala.

"Dejstvo je, da iz tega zavoda ni bilo pobega, zato se je med zaposlenimi uveljavilo prepričanje, da pobeg ni mogoč," je pojasnila predsednica komisije in dodala, da je del odgovornosti za pobeg na vodstvu zavoda, ki je zanemarilo svoje dolžnosti pri varovanju, kot tudi na strani pravosodnih policistov. Komisija je zato sklenila, da je objektivno odgovoren direktor zavoda, subjektivno pa tudi pravosodni policisti, ki so zanemarili svoje naloge. "Ta pobeg ni bil posledica pomanjkanja pravosodnih policistov v zavodu, temveč je ključno neizvajanje ukrepov."

Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je poudaril, da je Valentinčič dober direktor. Kritičen pa je bil do vodje izmene. Foto: BoBo
Generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je poudaril, da je Valentinčič dober direktor. Kritičen pa je bil do vodje izmene. Foto: BoBo

Direktor se bo predčasno upokojil
Direktor koprskega zavoda za prestajanje kazni Dušan Valentinčič je dejal, da ga je pobeg zelo presenetil in da si ni predstavljal pobega na tak način. "Je pa to velika klofuta in upam, da streznitev za vse zaposlene. Nesporno je, da to, kar je komisija ugotovila, drži," je dejal in dodal, da bodo morali zaposleni prevzeti odgovornost. "Jaz vem, da sem kot direktor odgovoren za vse, kar se dogaja, zato sem se odločil, da se upokojim. Pogoje sem izpolnjeval že lani, ta dogodek pa je prispeval, da bom rok za upokojitev skrajšal."

Valentinčič je dejal, da se je za to odločil tako zaradi objektivne odgovornosti kot tudi zaradi tega, ker "mi ni treba, da sem del pokvarjenih iger, ki spremljajo ta dogodek". Ob tem je dodal, da varnost v koprskem zaporu ni ogrožena. Poudaril je tudi, da večina pravosodnih policistov dobro opravlja svoje delo, so pa v "težkem položaju, ker jih je premalo". Ob tem je dodal, da je koprski zapor daleč najbolj prenaseljen zapor v Sloveniji. "Število pripornikov pa je tudi krepko večje od kapacitet v priporu."

Direktor po sprejetju odgovornosti kritičen do sindikalista
Valentinčič je ob tem poudaril, da je v priporu osemdeset odstotkov tujcev iz najrazličnejših držav, zato je težava že v komunikaciji, saj nekateri ljudje ne znajo nobenega jezika. "Pri nekaterih ljudeh je tudi občutek, da so notri bolj iz ekonomskih razlogov, obstajajo pa primeri ljudi, ko šele pozneje ugotovimo, da ne nastopajo s pravim imenom." Pogosto pa so, tako Valentinčič, v položaju, ko morajo pripornike namestiti na tla. Poudaril pa je tudi, da imajo na voljo manj pravosodnih policistov, kot bi bilo treba. "Zato moramo varnostne načrte prilagajati temu dejstvu. Morajo pa pravosodni policisti tudi več delati in imamo pogosto težave z odrejanjem dopustov."

Zaradi vsega tega je Valentinčič dejal, da razume "te fante," da jih kdaj "zapopade malodušje". Kljub temu pa je po njegovih navedbah pojav anonimnih pisem posledica tega, da "so nekateri to izkoristili za obračun z mano, tudi za obračun z generalnim direktorjem in z obstoječim načinom prestajanja kazni." V prvi vrsti je Valentinčič omenil predsednika sindikata pravosodnih policistov Frančiška Verka, ki je po njegovem mnenju izkoristil priložnost za škodovanje Valentinčiču zaradi nekih starih zamer. "V tem času so se pojavile številne laži. Predsednik sindikata je jasno povedal, da je direktor Valentinčič prepovedal nadzor v tej sobi. To je velika laž. Nobeden od pravosodnih policistov ni predlagal takega nadzora."

V koprskem zaporu zatajil nadzor

"Žimnice so bile napaka"
Glede žimnic je dejal, da je bila napaka, da so "toliko časa ležale tam", je pa ob tem dejal, da so ležale na mestu, do katerega priporniki in drugi obsojenci nimajo dostopa. Le redki obsojenci, ki skrbijo za čiščenje imajo možnost prehoda na tem mestu, a vselej v spremstvu pravosodnih policistov. Glede očitkov o nočni izmeni je Valentinčič dejal, da je bilo varovanje v skladu s predvidenim načrtom in ne verjame, da bi bistveno vplivalo, če bi imeli še kakega pravosodnega policista več.

Glede pogojev v zaporu je dejal, da gre za nov objekt, ki ima boljše prostorske pogoje tako za obsojence kot tudi za zaposlene. "Ob odprtju je bil videonadzor gotovo med najboljšimi v državi. So pa določene kamere danes dotrajane in jih je treba zamenjati," je dejal Valentinčič in dodal, da so v videonadzor vlagali v preteklih letih. Kot skrajno neokusen pa se mu je zdel zapis o tragični smrti enega od sodelavcev, za kar naj bi bilo odgovorno vodstvo. Valentinčič je ob tem dejal, da je bil omenjeni sodelavec sindikalist, ki je bil v sporu z vodilnimi v sindikatu.

Valentinčič je še dodal, da nikomur ni bilo vseeno po pobegu. Poudaril pa je tudi, da mu je sam pripornik dejal, da imajo enega pravosodnega policista, pri katerem mu ne bi uspelo nikoli pobegniti, ker je stalno prisoten in v obhodu in ker "nikoli ne spi."

Podržaj: Valentinčič je dober direktor
Generalni direktor URSIKS-a Jože Podržaj je dejal, da je Valentinčič dober direktor, ki si zasluži določeno spoštovanje in dostojanstven odhod. "Kar je v moji moči, bom storil, da se to zgodi na ta način." Ob tem je dodal, da bodo poostrili nadzor in varnostne postopke po vseh lokacijah. Poudaril pa je tudi, da bi moral vodja nočne izmene vsaj približno opravil svoje varnostne naloge potem pripornika sploh ne bi imela možnost ugotoviti, da obstaja časovna luknja v kateri lahko pobegneta.

Kritičen je bil tudi do sindikata, saj meni, da ne deluje pri boju za pravice zaposlenih, ampak "klavrne poskuse opravičevanja slabega dela". Podržaj je ob tem tudi dejal, da slovenski zapori niso "hoteli", trditev pa povezuje z nepoznavanjem razmer v slovenskih zaporih. "Mogoče pa so hoteli za nekatere zaposlene, ker prideš v nočno izmeno, te tri ure ni in si za to še plačan," je še dodal Podržaj.

Verk: Komisija sploh ni opravila pogovora z vodjo izmene

Predsednik sindikata državnih organov Slovenije (SDOS) Frančišek Verk je v odziv na kritike Valentinčiča in Podržaja dejal, da je pravosodni policist pristojnega opozoril, da je sobo obeh pripornikov treba pregledati, zato ga preseneča, da posebna komisija tega ni ugotovila. Nenavadno se mu zdi tudi, da nihče od pravosodnih policistov, s katerim je komisija opravila pogovor, ni prejel v podpis zapisnika, kot je to navada pri komisiji. Glede vodje nočne izmene pa je dejal, da se komisija z njim sploh ni pogovarjala, saj je zahteval prisotnost odvetnika. Glede samega dela pravosodnih policistov Verk poudarja, da razpolaga z zapisnikom iz zapora na Dobu, kjer je pravosodnim policistom naročeno, da morajo pred vstopom v sobo potrkati, "tako da imajo obsojenci čas in možnost prepovedane stvari ustrezno skriti".

Predsednik SDOS-a Frančišek Verk, ki je bil deležen številnih kritik, poudarja, da je bil sindikat v boju za kadrovske okrepitve pri pravosodnih policistih vselej sam. Foto: BoBo
Predsednik SDOS-a Frančišek Verk, ki je bil deležen številnih kritik, poudarja, da je bil sindikat v boju za kadrovske okrepitve pri pravosodnih policistih vselej sam. Foto: BoBo

Verk sicer pozdravlja odhod Valentinčiča, meni pa, da bi moral Valentinčič v preteklosti stvari voditi drugače. "Govoriti o tem, da pravosodni policisti pričakujejo vrnitev zapornega režima izpred petdesetih let, je ponižujoče. Prav tako je nesmiselno trditi, da bi lahko štirje pravosodni policisti preprečili pobeg. Če bi bil še en pravosodni policist prisoten zunaj, ko sta ta dva bežala, bi ga danes verjetno že pokopali," poudarja Verk. Nesprejemljivo se mu zdi tudi, da zdaj vodstvo uprave in koprskega zapora s prstom kaže na štiri pravosodne policiste v nočni izmeni, ki so zdaj deležni očitkov, da so najslabša izmena. "Če bi bilo to res, zakaj potem niso teh štirih policistov razbili in priključili drugim izmenam?" se sprašuje Verk.

"Vse kadrovske okrepitve je dosegel le sindikat"
Zanikal je tudi navedbe Valentinčiča, da so v ozadju osebne zamere. "Do Valentinčiča ne gojim nobenih osebnih zamer. Mi smo vseskozi opozarjali na kadrovski primanjkljaj v zaporih, izgorelost pravosodnih policistov, a smo v tem vseskozi sami. Vse kadrovske okrepitve pri pravosodnih policistih je dosegel sindikat, medtem ko so vodilni ta problem vselej minimizirali. Če bi uprava s sindikatom sodelovala tako, kot je to denimo počela policijska uprava, bi bile kadrovske težave že zdavnaj rešene," je sklenil Verk.

Drzen nočni pobeg dveh pripornikov
Pripornika Dragan Milosavljević in Damjan Mitrović, ki sta bila v priporu od 26. avgusta oziroma 12. septembra lani, sta iz koprskega zapora pobegnila 29. decembra ponoči, in sicer tako, da sta prežagala rešetke na oknu in se z vrvjo iz rjuh spustila na notranje dvorišče zapora, nato pa se s pomočjo zabojnikov za smeti, vrvi in starih vzmetnic povzpela prek rezilne žice. Da ju ni več v zaporu, so ugotovili ob sobotnem jutranjem bujenju.