Ilinka Todorovski. Foto: MMC RTV SLO/Adrian Pregelj
Ilinka Todorovski. Foto: MMC RTV SLO/Adrian Pregelj

Število odzivov je bilo največje v dvanajstih letih delovanja instituta varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija. Tako kot je javni medij svoje moči in programski čas podredil spremljanju epidemije ter ukrepom za zajezitev širjenja virusa in preprečevanje gospodarskih in socialnih posledic, je tudi občinstvo največ komentarjev, tako pohval kot graj, ter vprašanj in pritožb namenilo vsebinam o javnem zdravju in vladnim ukrepom.

Letno poročilo 2020

Celotno poročilo varuhinje je na voljo TUKAJ.

Prav izzivom epidemije je v letnem poročilu posvečeno posebno poglavje, ki je sicer strnjena in pregledna zbirka dilem občinstva, odgovorov ertevejevcev ter varuhinjinih ugotovitev in priporočil.

Odzivi gledalcev, poslušalcev in bralcev so bili pogosto čustveni, argumentacija strastna, velikokrat srdita in sovražna, nemalokrat kot zrcalo ali nadaljevanje objav na družbenih omrežjih, ugotavlja varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija Ilinka Todorovski.

Odzivi, ki jih je prejemala varuhinja so bili izrazito črno-beli – ZA in PROTI. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač
Odzivi, ki jih je prejemala varuhinja so bili izrazito črno-beli – ZA in PROTI. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Polarizirani črno-beli odzivi za in proti

Vsebinska posebnost odzivov je bila blokovska, polarizirana in skoraj referendumska narava odzivov, z izrekanjem za vse in proti vsemu, vsem in vsakomur (za javnij medij in proti njemu, za RTV-prispevek in proti njemu, za posamezne oddaje in novinarje in proti njim, za ukrepe in proti njim, za vlado in proti njej, za in proti … itd.). Najpogostejša "tarča" odzivov je bila TV Slovenija, znotraj te pa televizijski Informativni program.

"Iz mnenjskih odzivov je bilo večkrat lažje razbrati, kakšen pogled na epidemijo in družbeno stvarnost ima tisti ter katerim objavam na družbenih omrežjih sledi tisti, ki se je odzval, kot to, kaj je njegov resnični očitek medijski vsebini. Politizacija v najširšem pomenu besede je izpodrivala strokovno razpravo, tako o kakovosti, standardih, merilih in etiki posameznih," je zapisala varuhinja.

Zmote na kvadrat

Nadaljeval in krepil se je trend zmotnih zatrjevanj, da je RTV Slovenija le TV, da se RTV-prispevek plačuje zgolj za gledanje televizije, da javni medij s preveč ljudmi in denarja ponudi premalo ter da je nacionalka plačljiva, komercialke pa zastonj.

"Kot bumerang se je vračalo samozadovoljno prepričanje medija, da o njem vsi vse vedo. Ne vedo," opozarja varuhinja, ki je stike z občinstvom izkoristila za nenehno pojasnjevanje vloge, delovanja in poslanstva RTV Slovenija, pogovore s programskimi ustvarjalci pa za poudarjanje vrednot in pričakovane kakovosti javnega medijskega servisa.

Varuhinjino letno poročilo v številkah

2505 odzivov je varuhinja prejela v letu 2020, kar je rekord v dosedanjem delovanju instituta varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija.

1370 odzivov se je nanašalo na vsebine javne televizije. Sledijo odzivi, ki se nanašajo na javni medijski servis v celoti, Multimedijski center (MMC) in Radio Slovenija, druge enote so bile praktično statistično nevidne.

851 odzivov je bilo na oddaje informativnega programa TV Slovenija, predvsem glede poročanja o epidemiji, javnem zdravju in vladnih ukrepih.

144 odzivov je varuhinja prejela za vsebine javnega radia, kar je največ v zgodovini varuhovega delovanja.

176 odzivov je bilo na vsebine in storitve MMC-ja. Več kot polovica se jih je nanašalo na uporabniške vsebine, dobra tretjina na novinarske članke in desetina na storitve.

243 je bilo odzivov v kategoriji RTV Splošno, kamor se uvrščajo mnenja poslušalcev, gledalcev, bralcev in uporabnikov o vsem, kar so povezovali z RTV Slovenija. Poleg mnenj o javnem mediju, predvsem v luči napovedanih sprememb medijske zakonodaje ter objav in polemike na družbenih omrežjih o politični usmeritvi javnega medija, je bilo v to kategorijo vštetih tudi veliko pohval na različne vsebine RTV Slovenija.

41 odzivov, leta 2019 zgolj 16, je bilo glede dostopnosti vsebin za gluhe in naglušne. Število odzivov je opazno poskočilo v času epidemije.

313 odzivov v marcu je bil lanski mesečni rekord. Za primerjavo, v letu 2019 je največ odzivov prispelo januarja, in sicer 191. Najmanj odzivov je varuhinja prejela avgusta, "le" 105.

283 odzivov je varuhinja zavrgla, saj so bili žaljivi, vulgarni, anonimni ali nerazumljivi.

1911 odzivov je prispelo po elektronski poti, klasičnih pisem je bilo 50. Varuhinja je s sodelavko Evo Semič sprejela tudi 543 telefonskih klicev.

Varuhinja o letnem poročilu