O splošnih razmerah v Evropi je Jourova dejala, da bo Evropska komisija vse skrb vzbujajoče trende na področju medijev naslovila z ustreznimi ukrepi. Foto: EPA
O splošnih razmerah v Evropi je Jourova dejala, da bo Evropska komisija vse skrb vzbujajoče trende na področju medijev naslovila z ustreznimi ukrepi. Foto: EPA

"Predlagane spremembe medijske zakonodaje v Sloveniji Evropska komisija skrbno spremlja, delo ob predlaganih spremembah pa spremljam z zaskrbljenostjo," je ob predstavitvi ključnih ugotovitev sporočila o medijskem pluralizmu v EU-ju za leti 2018 in 2019 dejala podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova. Glede na predstavljano poročilo in razmere v Sloveniji je ocenila, da so nekateri trendi skrb vzbujajoči.

Poročilo sicer ugotavlja stagnacijo, ponekod tudi degradacijo medijskega pluralizma v Sloveniji. Glede na štiri parametre Slovenija pri dveh – temeljna zaščita in družbena vključenost – spada med države s srednjim tveganjem, veliko tveganje pa si je Slovenija prislužila pri tržni pluralnosti in politični neodvisnosti. V povezavi s Slovenijo je Jourova vnovič omenila tudi primer napadov politike na Blaža Zgago v preteklosti in spomnila, da je o tem govorila s slovensko stranjo in zahtevala, naj se napadi nanj prenehajo.

Poročilo o medijskem pluralizmu v EU-ju je pripravil Evropski univerzitetni inštitut, ni pa to uradno stališče Evropske komisije, je uvodoma še dejala Jourova in napovedala, da bo Evropska komisija njegove ugotovitve med drugim vključila v poročilo o vladavini prava v Evropi, ki bo predvidoma objavljeno septembra. O splošnih razmerah v Evropi je podpredsednica Evropske komisije še dejala, da bo Evropska komisija vse skrb vzbujajoče trende na področju medijev naslovila z ustreznimi ukrepi.

Poročilo o Sloveniji sta pripravila Marko Milosavljević in Romana Biljak Gerjevič iz ljubljanske univerze.

V Sloveniji je glede medijskega pluralizma zaznati stagnacijo, ponekod tudi degradacijo, navaja danes predstavljeno poročilo o medijskem pluralizmu v EU, Turčiji in Albaniji v letih 2018 in 2019, ki ga je pripravil Evropski univerzitetni inštitut (EUI). Foto: BoBo
V Sloveniji je glede medijskega pluralizma zaznati stagnacijo, ponekod tudi degradacijo, navaja danes predstavljeno poročilo o medijskem pluralizmu v EU, Turčiji in Albaniji v letih 2018 in 2019, ki ga je pripravil Evropski univerzitetni inštitut (EUI). Foto: BoBo

Kaj še ugotavlja raziskava?

Pri parametrih temeljna zaščita in družbena vključenost – Slovenija sodi med države s srednjim tveganjem, veliko tveganje pa si je prislužila pri tržni pluralnosti in politični neodvisnosti. Poslabšanje je Slovenija zabeležila na področju temeljne zaščite in tržne pluralnosti, medtem ko tveganje glede politične neodvisnosti in družbene vključenosti v primerjavi s predhodnim poročilom ostaja enako.

Največje tveganje je opazno na področju politične neodvisnosti, kjer je Slovenija doseglo 69 odstotkov. Razlog za to je, da so številni mediji v lasti političnih strank ali nekdanjih članov in vidnih podpornikov. Prav tako obstaja navzkrižje interesov med mediji in politiko, kar je še posebej očitno na lokalni in regionalni ravni.

Drugi kazalniki velikega tveganja vključujejo kazalnik koncentracije medijev, kar nakazuje na potrebo po boljšem nadzoru ustreznih organov, da bi preprečili sporne prevzeme ali združitve. Kazalniki o koncentraciji spletnih platform in uveljavljanju konkurence ter vpliv oglaševalcev in lastnikov na uredniške vsebine prav tako predstavljajo podobno tveganje. Predvsem zaradi nadaljnjega razvoja koncentracije medijev in pomanjkanja regulativnih ukrepov, ki bi zagotovili, da na uredniško vsebino ne vplivajo lastniki ali oglaševalski interesi.

Veliko tveganje je prav tako pri kazalniku glede dostopa do medijev za lokalne ali regionalne oblasti, regionalne medije ter glede dostopa žensk do medijev.

Minister za kulturo Vasko Simoniti zavrača kritike predlagane medijske zakonodaje. Foto: BoBo
Minister za kulturo Vasko Simoniti zavrača kritike predlagane medijske zakonodaje. Foto: BoBo

V Sloveniji se ni veliko spremenilo

V primerjavi z zadnjim poročilom iz leta 2018 letošnje poročilo navaja, da se v Sloveniji ni veliko spremenilo, kar je razvidno tudi iz ocen tveganja na posameznih področjih.

"V Sloveniji je uresničenih veliko vidikov medijskega pluralizma, vendar velikokrat le s količinskega vidika. V vseh medijskih sektorjih je prisotno pomanjkanje raznolikosti in vprašanje gospodarske vzdržnosti, kar se kaže v slabih in negotovih delovnih pogojih za številne zaposlene v medijih," navaja poročilo. Ob tem dodaja, da so še vedno nekatera glavna vprašanja slovenske medijske krajine "velika koncentracija medijev, pomanjkanje transparentnosti lastništva, majhno število različnih lokalnih in regionalnih novic (vključno z dopisniki), slabi delovni pogoji, javni verbalni napadi, pogoste žalitve politikov na družbenih omrežjih in pomanjkanje jasne digitalne ureditve".

Poročilo tudi poziva, da bi se morala slovenska medijska politika osredotočiti na kratkoročne in dolgoročne ukrepe za podporo kakovostnim medijem in novinarstvu, kar vključuje takojšnje ukrepe ministrstva za kulturo in drugih pristojnih ministrstev pri dodeljevanju sredstev in uresničevanju (novih) ukrepov za stabilno zaposlovanje novinarjev, davčne olajšave za medije ali vsebine, ki so še posebej opredeljene kot javni interes, ter zagotoviti transparentnost finančnih struktur ob poskusih prevzema ali združitve medijev.

Simoniti zavrača kritike predlagane zakonodaje

Slovensko ministrstvo za kulturo je pripravilo predlog novel treh medijskih zakonov. Sprva zelo kratko javno obravnavo, predvidenih je bilo pet dni, je nato vlada podaljšala do 5. septembra. To so novele zakonov o medijih, Radioteleviziji Slovenija in STA.

Predlagana sprememba medijske zakonodaje je sprožila ostre odzive opozicije, stanovskih organizacij in mednarodnih združenj. Minister za kulturo Vasko Simoniti je v odzivu na kritike menil, da je slovenski medijski prostor izrazito nepluralen in pristranski. Spremembe, vključene v predlog zakona o RTV-ju, po njegovih besedah narekujejo, naj se RTV Slovenija spremeni v dinamično, tehnološko in vsebinsko dinamično institucijo, ki je kot javni servis zavezana temeljnemu profesionalizmu.

Nova medijska zakonodaja buri duhove