Po mnenju upravnega sodišča je šlo v primeru Kovačičeve pritožbe na ustavno sodišče za zahtevno presojo njene utemeljenosti, kar da je razvidno tudi iz rezultata glasovanja ustavnih sodnikov. Delna razveljavitev je bila namreč sprejeta s petimi glasovi za in štirimi proti, podana so bila tudi tri ločena mnenja.  Foto: MMC RTV SLO
Po mnenju upravnega sodišča je šlo v primeru Kovačičeve pritožbe na ustavno sodišče za zahtevno presojo njene utemeljenosti, kar da je razvidno tudi iz rezultata glasovanja ustavnih sodnikov. Delna razveljavitev je bila namreč sprejeta s petimi glasovi za in štirimi proti, podana so bila tudi tri ločena mnenja. Foto: MMC RTV SLO

Ustavno sodišče je razveljavilo sodbo upravnega sodišča v delu, ki se nanaša na volitve za člane mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in zadevo v tem delu vrnilo upravnemu sodišču v novo odločanje. Kot razlog za tako odločitev so ustavni sodniki navedli opustitev glavne obravnave.

Vili Kovačič se je po ugotovitvi izida lokalnih volitev v Ljubljani pritožil na sklep občinske volilne komisije, pri čemer je med drugim ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in njegovi listi očital zlorabo občinskega glasila in nedovoljeno porabo proračunskih sredstev za volilno kampanjo. Najprej ga je zavrnil ljubljanski mestni svet, nato še upravno sodišče, ki je njegovo pritožno zavrnilo kot neutemeljeno.

Kovačič je v pritožbi na upravno sodišče med drugim predlagal, naj upravno sodišče opravi tudi glavno obravnavo, za katero pa se sodišče ni odločilo, kar je bil razlog za delno razveljavitev sodbe na ustavnem sodišču. Kot je zapisano v današnjem sporočilu za javnost, se je upravno sodišče pri odločanju sicer opredelilo do predloga za opravo glavne obravnave, posebej z vidika, ali bi lahko z izvedbo predlaganih dokazov prišlo do spremembe v izidu volitev.

"Presojeno je bilo, da kljub temu da je sodišče ugotovilo nepravilnosti pri porabi proračunskega denarja, ta nepravilnost ni taka, da bi lahko bistveno vplivala na kolektivni izid volitev oziroma da bi šlo objektivno za nepoštene volitve, tako da razumen človek podvomi o poštenosti volilnega izida," so zapisali.

V odločitvi so ustavni sodniki zapisali, da je pri volilnih sporih, katerih razrešitev naj po izvedenih volitvah odstrani dvome o poštenosti volitev, posebno pomembno, da se ti zaradi transparentnosti odvijajo javno.

Pravico do glavne obravnave po navedbah sodišča zagotavlja tudi ustava. Z njo so "stranki v sodnem postopku zagotovljena temeljna procesna jamstva, med njimi pravica do izjave in enakega obravnavanja". "Ta človekova pravica med drugim zahteva, naj ima vsaka stranka možnost predstaviti svoja stališča, vključno z dokazi, pod pogoji, ki je ne postavljajo v vsebinsko slabši položaj nasproti drugi stranki," je zapisalo ustavno sodišče. Navedlo je tudi, da mora zahteva po javni glavni obravnavi v temelju veljati že za organ, ki je na prvi stopnji pooblaščen za odločanje o pravnem sredstvu, s katerimi se izpodbijajo volitve.

Ustavni sodniki so zavrgli Kovačičevo pritožbo v delu, ki se nanaša na županske volitve v Ljubljani. Kot so navedli, Kovačič na njih ni kandidiral, zato ni upravičen izpodbijati njihovega izida, kot volivec pa za pritožbo ni izčrpal vseh pravnih sredstev.

Na upravnem sodišču so mnenja, da bodo stališča, ki jih je v tem primeru zavzelo ustavno sodišče, zdaj pomembno vplivala na potek reševanja volilnih sporov v prihodnosti. V odločbi je namreč ustavno sodišče "tokrat zelo jasno zavzeto stališče glede oprave glavne obravnavane v volilnem sporu z razmejitvijo med volilnim sporom pred dnevom glasovanja in volilnim sporom po volilnem dnevu". "Že občinski sveti (kot prvostopenjski organi) bodo morali v primeru nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na volilni rezultat, opraviti glavno obravnavo in potem še upravno sodišče kot pritožbeni organ," so zapisali na upravnem sodišču.