Za študijsko leto 2017/2018 je prosta mesta razpisalo 49 višjih strokovnih šol, in sicer 29 javnih in 20 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Foto: BoBo
Za študijsko leto 2017/2018 je prosta mesta razpisalo 49 višjih strokovnih šol, in sicer 29 javnih in 20 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Foto: BoBo

Med 49 višjih strokovnih šol, ki so razpisale prosta mesta, je sicer 29 javnih in 20 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Za višje strokovno izobraževanje je razpisanih 33 različnih študijskih programov. V primerjavi s prejšnjim študijskim letom je za študente višjih šol ponujenih manj vpisnih mest. Za redne študente je v javnih in šolah s koncesijo razpisanih 4.155, za izredne pa 3.780 vpisnih mest. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 4.637 vpisnih mest.

Število vpisnih mest v javnih višjih strokovnih šolah je največje v študijskih programih s področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter letos znaša 34,28 odstotka razpisanih mest za redni in izredni študij.

Dva prijavna roka
Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih: od 13. februarja do 8. marca ter od 28. avgusta do 1. septembra. Na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva v petek, 10. februarja, in v soboto, 11. februarja.

Višje strokovne šole bodo do 15. junija v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. Višješolska prijavna služba bo do 24. julija kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis izbranih kandidatov bo potekal do 22. avgusta.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok pa bodo objavljeni do 25. avgusta na spletni strani višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol. Hkrati z razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je ministrstvo objavilo tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove.