Foto: Rok Omahen
Foto: Rok Omahen

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sta v predlogu resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva za obdobje 2021–2030 dve novi škodljivi določbi, ki ju v označujejo kot podtaknjenca. Obe določbi sta bili v besedilo predloga resolucije namreč vključeni pozneje, posledično pa se javnost in Svet za visoko šolstvo do novosti nista mogla opredeliti.

Prva sporna novost se nanaša na določanje proračunskega financiranja visokošolske dejavnosti. "Vlada je v predlog besedila resolucije namreč naknadno vključila načelo, po katerem bo obseg proračunskega financiranja visokošolske javne službe odmerjala glede na to, koliko dodatnega denarja bodo visokošolski zavodi dobivali na trgu," je pojasnil predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič.

Ta določba je po mnenju sindikata nenavadna, saj "relativizira zavzemanje NPVŠ-ja za povečanje proračunskega financiranja visokega šolstva zaradi njegovega družbenega pomena", lahko pa bi imela tudi vsebinske posledice, saj spodbuja širjenje aplikativne dejavnosti na račun bazičnega raziskovanja. "Če bodo visokošolski zavodi to načelo uporabili tudi pri notranji distribuciji proračunskega denarja, bo to pomenilo spodbudo usmerjanju vseh disciplin v aplikativnost, torej v sodelovanje z gospodarstvom," je poudaril Kovačič.

Drugi zanje sporni podtaknjenec se nanaša na postopke akreditacij v visokem šolstvu, ki spadajo v pristojnost nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). Kot opozarjajo v sindikatu, predlog resolucije NPVŠ-ja predvideva sprejetje zakona o kakovosti v visokem šolstvu, ki ga pripravlja direktor Nakvisa Franci Demšar. "Po tem zakonu Nakvis pri vodenju akreditacijskih postopkov ne bi bil več zavezan določbam zakona o upravnem postopku, kar bi vodilo v manj pravne preglednosti in več sodnih sporov," so opozorili v sindikatu.

Opozarjajo še, da resolucija o NPVŠ-ju vsebuje določbo o javnem objavljanju rezultatov študentskih anket, čeprav je odzivnost nanje pogosto zelo nizka, študentje pa izkoristijo možnost anonimnih komentarjev za maščevanje zahtevnim profesorjem.

Vlada je predlog resolucije NPVŠ-ja sprejela pred dvema tednoma. Kot so tedaj zapisali v sporočilo za javnost, gre za ključni strateški dokument za oblikovanje kakovostnih ciljev, meril, ukrepov in politik na področju slovenskega visokošolskega prostora. Ob tem so zatrdili, da predlog temelji na strokovnih izhodiščih, ki jih je sprejel svet vlade za visoko šolstvo aprila lani.