Foto: BoBo
Foto: BoBo

V omenjenih projektih načrta razvojnih programov 2023–2026 so bile namreč ugotovljene finančne, vsebinske in tehnične spremembe, zato se povečuje dinamika njihovega financiranja, so pojasnili na uradu vlade za komuniciranje (Ukom).

Vrednost brezpilotnega letalnika z jedrsko, radiološko, kemično (JRK) nadgradnjo se je povečala zaradi spremenjenih tehničnih zahtev, oblikovanih novih tehničnih rešitev in preverjenih izkušenj v praksi. Dodatna finančna sredstva so tako namenjena za izboljšanje povezljivosti sistemov in povečanju učinkovitosti za izvajanje namenskih nalog JRK izvidovanja iz zraka. Ministrstvo za obrambo je predlagalo spremembo vrednosti projekta z izhodiščne vrednosti 627.178 evrov z DDV na novo izhodiščno vrednost 1.208.885 evrov z DDV-jem.

Vrednost investicije za ureditev hangarjev za štirikolesnike JLTV se je od prvotne izhodiščne vrednosti povečala zaradi spremenjenih tehnoloških zahtev ter novih tehničnih rešitev z namenom ojačitve konstrukcije hangarjev. Naložbi je obrambno ministrstvo dodalo še obnovo strešne kritine, na katero nameravajo namestiti sončne kolektorje. Vrednost naložbe se s 5.387.877 evrov z DDV povečuje na 7.105.762 evrov z DDV-jem.

Večnamensko ladjo Triglav mora Slovenija do leta 2026 uvrstiti v nove cilje zmogljivosti zveze Nato, zato je vanjo treba vgraditi sodobnejšo opremo in naprave, ki bodo ustrezale Nato standardom, so sporočili iz Ukoma. Z naložbo želi obrambno ministrstvo Triglav posodobiti za izvajanje dodeljenih nalog na akvatoriju Republike Slovenije in v mednarodnem okolju, izvajanje nalog podpore potapljačem ter sodelovanja pri nalogah zaščite in reševanja na morju. Ministrstvo je predlagalo spremembo vrednosti projekta z izhodiščnih 8.747.400 evrov z DDV-jem na 21.420.527 evrov z DDV-jem.

Nadgradnja letala falcon

Pri izdelavi investicijskega programa Naprednejša avionika Pro Line 21 za letalo falcon ministrstvo sledi cilju vzpostavitve naprednejše avionike, ki bo omogočala tehnološko napredno rešitev komunikacijsko integriranega sistema upravljanja. Z implementacijo sistema Pro Line 21 bo zagotovljena operativnost in skladnost sistema z veljavnimi predpisi, ki urejajo uporabo letala v mednarodnem zračnem prostoru za obdobje najmanj naslednjih 10 let. Obrambno ministrstvo je predlagalo spremembo vrednosti projekta iz izhodiščne vrednosti 1.700.000 evrov z DDV-jem na novo izhodiščno vrednost 2.380.000 evrov z DDV-jem.

Z nadgradnjo helikopterjev cougar pa štiri zrakoplove posodabljajo z vgradnjo novih radijskih postaj, ki bodo omogočale varno in zaščiteno komunikacijo, vgradnjo sistema za preprečevanje trkov v zraku in nabavo kripto računalnikov za generiranje signala IFF MOD 5. Ob tem zanje kupujejo še rezervne dele. S tem bo zagotovljena operativna zmogljivost helikopterjev do leta 2035. Ministrstvo za obrambo je predlagalo spremembo vrednosti projekta z izhodiščne vrednosti 14.640.000 evrov z DDV-jem na novo izhodiščno vrednost 18.300.000 evrov z DDV-jem.