Foto: AP
Foto: AP

V povezavi s covidnimi ukrepi prejšnje vlade je bilo izrečenih več kot 62 tisoč prekrškovnih postopkov zoper pravne in fizične osebe. Od skupaj 5,5 milijona evrov glob jih je bilo plačanih 1,7 milijona. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan pravi, da pravne podlage za nekatere izrečene prekrške ni bilo, kar je ugotovilo tudi ustavno sodišče.

Zato bo po napovedih pravosodne ministrice vlada naredila vse, da ustavi postopke, odpravi izrečene globe in povrne že plačane globe, ki so bile uvedene oziroma izrečene na podlagi neustavnih oziroma nezakonitih ali nesorazmernih predpisov.

Kako natančno bo vlada to izpeljala, še ni znano. Najverjetneje bo sprejela poseben zakon. "Pri tem moramo poudariti, da ne bomo posegali v tiste prekrškovne postopke, ki so bili uvedeni na podlagi zakonitih in ustavno skladnih predpisov. Denimo ko gre za kršitve cestnoprometnih predpisov ali zakona o javnem redu in miru," je poudarila ministrica.

V vsakem primeru bodo ustavljeni še odprti postopki, ustavljena bo izterjava še neizterjanih glob. Tistim, ki so globe plačali prostovoljno ali so jim bile že izterjane, pa bodo te vrnjene. Kako bodo zagotovili sredstva za vračilo, pa še niso dorekli.