Foto: BoBo
Foto: BoBo
Začasna direktorica NPU-ja Petra Grah Lazar. Foto: Policija
Začasna direktorica NPU-ja Petra Grah Lazar. Foto: Policija

Ključne rešitve v predlogu novele o organiziranosti in delu v policiji se nanašajo na učinkovitejše opravljanje nadzorne dejavnosti uslužbencev, nadzornikov, MNZ-ja nad policijo ter organizacijo in delovanje Nacionalnega preiskovalnega urada. Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, z novelo jasneje določajo avtonomnost NPU-ja in način določanja, katere preiskave sumov kaznivih dejanj bo NPU prevzel.

Poleg tega predlog novele ureja varnostno preverjanje ponudnikov, strank in ljudi za opravljanje del za policijo ali za opravljanje del v prostorih policije po pogodbah, sklenjenih po predpisih o javnem naročanju ali obligacijskih razmerjih. Novela prinaša spremembe pri omejitvah političnega delovanja policistov, ki v času trajanja delovnega razmerja ne smejo biti člani politične stranke in ne smejo opravljati funkcije nepoklicnega župana, nepoklicnega podžupana ali občinskega svetnika.

Med novostmi, ki jih prinaša novela, je ta, da se v primeru ponovne zaposlitve nekdanjega policista v policiji daje možnost imenovanja v isto stopnjo naziva in uvrstitev v isti plačni razred, v katerega je bil nekdanji policist imenovan oziroma uvrščen pred prenehanjem delovnega razmerja v policiji. Določa se tudi postopek pridobitve položaja na delovnih mestih vodje organizacijske enote prve ravni generalne policijske uprave, direktorja policijske uprave in načelnika oz. komandirja policijske postaje z začasno premestitvijo za obdobje petih let ter razloge za prenehanje položaja.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Spremembe glede omejitve stavke policistov

Z novelo vlada ureja omejitev stavke policistov in zagotavlja boljšo organiziranost policije pri uporabi pomožne policije, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Novela zakona pa skladno s pred tedni sklenjenim stavkovnim sporazumom s Policijskim sindikatom Slovenije določa tudi, da se lahko uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča do 20 odstotkov osnovne plače, je še zapisano v sporočilu po seji vlade.

Predlog novele zakona o nadzoru državne meje pa nadgrajuje normativno podlago za vpis služnosti v javno korist v zemljiško knjigo z naslova postavitve tehničnih ovir tudi na nepremičninah, katerih solastnica je država, in posledično tudi za izplačilo odškodnine upravičencu.

Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, gre za manj zahtevne dopolnitve zakona, zato predlagajo obravnavo v DZ-ju po skrajšanem postopku.

Sprejet nacionalni program za umetno inteligenco

Vlada je danes sprejela nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence do leta 2025, s čimer izpolnjuje zavezo za pripravo nacionalnega strateškega dokumenta za umetno inteligenco. Za koordinacijo izvajanja in spremljanja ukrepov iz programa je določila ministrstvo za javno upravo, so sporočili po seji vlade.

Soglasje k imenovanju direktorjev bolnišnic

Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Antona Crnjaca za direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Prav tako je podala soglasje k imenovanju Anice Hribar za direktorico Splošne bolnišnice Brežice. Mandat obeh je štiri leta.

Usmeritve za proračuna 2022 in 2023

Vlada se je na današnji seji seznanila z osnutkom proračunskega memoranduma in podala usmeritve za pripravo sprememb proračuna za leto 2022 ter pripravo proračuna za leto 2023. V obeh letih bodo v ospredju ukrepi za okrevanje, je napovedala. Predloga mora državnemu zboru predložiti najpozneje do 1. oktobra.