Varuh pravic na področju oskrbe s hrano bo spremljal ravnanja vpletenih v to dejavnost. Foto: BoBo
Varuh pravic na področju oskrbe s hrano bo spremljal ravnanja vpletenih v to dejavnost. Foto: BoBo
Prva seja vlade v letu 2014

Vlada je namreč obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu, je na tiskovni konferenci po seji vlade pojasnil kmetijski minister Dejan Židan (SD). Gre za ukrepe na treh področjih, je dejal minister. Vlada želi storiti korak naprej pri varstvu potrošnikov. Tako bo po besedah Židana ločila "sistem dvoživk", ko je bil lahko nekdo hkrati kmet, samostojni podjetnik in obrtnik, zaradi česar država ni mogla nadzirati njihovega dela. Zakon o kmetijstvu bo tako z "namenom preprečevanja nelojalne konkurence in sive ekonomije preprečil, da bi kmetija istovrstno osnovno kmetijsko dejavnost ali dopolnilno dejavnost hkrati opravljala tudi v drugi organizacijski obliki," so zapisali v sporočilu vlade po seji.

Okrepila naj bi se tudi zaščita prehranske verige, in sicer na dva načina. Zakon tako predvideva skrajšanje plačilnih rokov za hitro pokvarljiva živila in najdaljši mogoči plačilni rok za preostala živila. Za hitro pokvarljiva živila bo rok skrajšan na 45 dni, uveden pa bo postopno. Omenjeni rok bo začel veljati 1. januarja 2016. Na ta način želi vlada urediti plačilno disciplino znotraj celotne verige preskrbe s hrano.

Vlada pa uvaja tudi nov inštitut varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Gre za nepoklicno funkcijo, vlada pa varuha imenuje za obdobje petih let. Njegova oziroma njena naloga bo spremljanje ravnanj deležnikov v agroživilski verigi, o čemer bo moral vlado obveščati enkrat letno in predlagati ukrepe za izboljšanje stanja.

Zakon opredeljuje tudi nedovoljeno ravnanje, v katerem ena stranka izkorišča drugo pogodbeno stranko. Nadzor nad izvajanjem nedovoljenih ravnanj bo opravljala Javna agencija RS za varstvo konkurence, najvišja predvidena kazen pa je 18.000 evrov.

2017 pregled varnosti NEK-a Krško
Vlada je dala tudi pobudo za izvedbo misije Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) za pregled obratovalne varnosti v jedrski elektrarni Krško. Gre za pregled, ki ga bodo izvedli strokovnjaki iz članic IAEA-ja, izveden pa bo leta 2017, je še dejal Židan.

Prva seja vlade v letu 2014