Azilanti postajajo žrtve varčevalne politike. Foto: BoBo
Azilanti postajajo žrtve varčevalne politike. Foto: BoBo
"Nezavidljiv gospodarski položaj" je kriv za nižanje RTV-naročnine. Foto: BoBo
Begunci brez brezplačne pravne pomoči

Vlada je na današnji seji predlagala novelo zakona o mednarodnem varstvu, ki znižuje standarde na področju zaščite prosilcev za azil. Tako se je odločila uvesti postopke za ugotavljanje starosti za mladoletnike brez spremstva, saj naj bi se v Sloveniji kot takšni predstavljali tudi ljudje, stari 35 let. Ob dvomu o dejanski starosti prosilca, ki trdi, da je mladoletnik brez spremstva, se bo tako lahko odredil zdravniški pregled, ki ga opravi pediatrična klinika. Vlada torej ni upoštevala mnenja nevladnih organizacij in Visokega komisariata ZN-a za begunce, ki so predlagali, naj oceno mladoletnikove starosti opravi skupina neodvisnih strokovnjakov, ki jo sestavljajo socialni delavec, psiholog, pediater in pedagog.

Ukinitev brezplačne pravne pomoči v imenu varčevanja
Vlada tudi predlaga ukinitev brezplačne pravne pomoči in podpore svetovalcev za begunce na prvi stopnji, razlog za to pa je, kot trdi vlada, javnofinančni položaj. Država bo na ta račun ob predpostavki, da bo za mednarodno zaščito v Sloveniji zaprosilo 350 ljudi, prihranila 56.000 evrov na leto. Pred nekaj tedni je svoje nestrinjanje s takšnim varčevanjem izrazilo tudi ministrstvo za pravosodje in javno upravo (MPJU): "Ekonomski razlogi ne morejo zadoščati za zniževanje ravni varstva človekovih pravih in temeljnih svoboščin, posebej če bi bil prihranek zanemarljiv in če niso bile predhodno izčrpane druge, manj sporne možnosti varčevanja."

Brezplačna pravna pomoč za postopke pred upravnim in vrhovnim sodiščem v zakonu ostaja. Odpravila se bo tudi možnost vložitve prošnje za mednarodno zaščito na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tretjih državah, saj to ni zahteva EU-ja, poleg tega pa naj bi se pojavljale težave pri izvajanju v praksi. Vlada priznava, da od leta 1999 na teh predstavništvih, statistično gledano, ni bilo vloženih veliko prošenj. Tudi s tem se MPJU ni strinjal.

Pripombe MPJU-ja niso bile upoštevane
Na vprašanje, zakaj so vmes spremenili svoja stališča, so nam z MPJU-ja zgolj skopo odgovorili, da je za "navedeni zakon pristojno ministrstvo za notranje zadeve, ki oceni, katere pripombe ostalih ministrstev iz medresorskega usklajevanja bo sprejelo in katere ne". Iz odgovora se da sklepati, da na MPJU-ju stališč niso spremenili, a jih MNZ ni upošteval.

Predlog zakona vlada pošilja v obravnavo in sprejetje državnemu zboru po skrajšanem postopku, saj gre, kot trdi, za spremembe in dopolnitve zakona, ki so manj zahtevne.

Na isti seji je vlada sklenila, da bo za dejavnosti Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) za leto 2012 zagotovila 20.000 ameriških dolarjev prostovoljnega prispevka.

Sprejet sklep o znižanju RTV-naročnine
Vlada je sprejela tudi sklep o objavi višine prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija. Kot so sporočili z vlade, je razlog za 10-odstotno znižanje prispevka od 1. 1. 2013 "nezavidljiv gospodarski položaj, ki je znatno vplival na poslabšanje socialnih razmer državljanov RS".

Vasle stari novi direktor UMAR-ja
Vlada je prav tako sprejela sklep, da se Boštjan Vasle s 6. 12. 2012 imenuje na položaj direktorja Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Prvi stavek četrtega odstavka 82. člena ZJU-ja sicer določa, da se uradniki za položaje direktorjev vladnih služb izbirajo na podlagi javnega natečaja, vendar pa četrti odstavek istega člena določa, lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, uradnika ponovno imenuje na isti položaj brez internega oziroma javnega natečaja.

B. V.

Begunci brez brezplačne pravne pomoči