Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ustavno sodišče je minuli teden odločilo, da je zakonodajna ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije.

DZ ima pol leta za odpravo neustavnosti, do sprememb zakonodaje pa velja, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb ne glede na spol in da lahko istospolna partnerja, ki živita v partnerski zvezi, skupaj posvojita otroka pod enakimi pogoji kot zakonca.

S predlaganimi rešitvami se v skladu z odločitvami ustavnega sodišča po pojasnilih vlade zagotavlja nediskriminatorna obravnava partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev pri opredelitvi zakonske zveze. Enaka obravnava se ureja tudi za partnerje, ki niso sklenili zakonske zveze in živijo v zunajzakonski skupnosti.

S spremenjeno definicijo zakonske zveze ter ureditvijo zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje bodo partnerji v teh zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa družinski zakonik ter tudi na drugih pravnih področjih, med drugim v pogojih, ki jih zakonik določa glede posvojitve, navajajo na vladi.

S tem bo po mnenju vlade realizirana odločba ustavnega sodišča, zato sprememba določb družinskega zakonika v tem delu ni potrebna.