Z uporabo avtomatiziranega sistema preverjanja registrskih tablic v javnem prometu se po zagotovilih vlade spreminja le proces, ki se nanaša na vnos registrskih tablic v sistem, medtem ko preverjanje ostaja enako. Foto: BoBo/Borut Živulović
Z uporabo avtomatiziranega sistema preverjanja registrskih tablic v javnem prometu se po zagotovilih vlade spreminja le proces, ki se nanaša na vnos registrskih tablic v sistem, medtem ko preverjanje ostaja enako. Foto: BoBo/Borut Živulović

Ministrstvo za notranje zadeve je predlog novele zakona v javno razpravo dalo 20. julija. Kot sledi iz predloga, so med cilji predlaganih rešitev tudi uskladitev določb s pravnim redom EU-ja, nadgradnja normativnega okvira posameznih določb na področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja policijskih pooblastil in natančnejša ureditev posameznih mehanizmov nadzora nad delom policije. Predlagane rešitve po navedbah predlagatelja ne spreminjajo temeljnih načel veljavnega zakona. Izražena so zlasti načela pravne države, enakosti pred zakonom, ekonomičnosti in učinkovitosti delovanja organa, enake obravnave in sorazmernosti, so navedli.

S predlagano uporabo sistemov za avtomatizirano prepoznavo registrskih tablic se po navedbah predlagatelja zagotavlja, da bi policisti v prometu "prepoznali" večje število voznikov in vozil, ki zaradi varnosti drugih udeležencev ne bi smeli biti udeleženi v prometu, kar bi pozitivno vplivalo na prometno varnost in prispevalo k učinkovitejšemu odkrivanju kaznivih dejanj na posameznih segmentih domače in čezmejne kriminalitete. Na drugi strani se bo zmanjšalo naključno ustavljanje voznikov v cestnem prometu. Z uporabo tega sistema se po zagotovilih predlagatelja spreminja le proces, ki se nanaša na vnos registrskih tablic v sistem, medtem ko preverjanje ostaja enako.

Upoštevaje delno odločbo ustavnega sodišča iz julija 2019 se med drugim natančno določa namen uporabe tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic, ki je vezan le na najhujše kršitve cestnega prometa, zaradi katerih je treba vozila ali voznika izločiti iz prometa, kot tudi primere, ko je treba izslediti ukradeno vozilo ali iskano osebo.

Uporaba sredstev za lociranje mobilnih naprav iskanih ljudi

Z namenom posodobitve tehnične podpore, ki prispeva k učinkovitejšemu iskanju ljudi, predlog novele širi obseg podatkov glede komunikacije iskane osebe, ki bodo pripomogli k ugotovitvi zadnje lokacije opreme za mobilno komuniciranje. Predlog določa možnost uporabe tehničnih sredstev za lociranje mobilnih naprav, kar bo reševalnim enotam omogočilo natančnejšo določitev lokacije iskanih ljudi.

Pri nadgradnji normativnega okvirja določb na področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja policijskih pooblastil med drugim zaradi večje zaščite žrtve nasilja v družini širijo razloge za izrek prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju.

Sindikat policistov opozoril pred uporabo poligrafa v notranjih postopkih

Pri policijskem pooblastilu zbiranja obvestil predlagajo črtanje obveznosti policista, da pred zbiranjem obvestil osebo pouči o pravici do prostovoljnosti in anonimnosti, s čimer se po ocenah predlagatelja poenostavlja komunikacija policistov z ljudmi. Možnost poligrafskega postopka pa se po predlogu novele določa tudi za potrebe notranje varnostnih postopkov, s katerimi policija preprečuje, odkriva, ocenjuje, analizira in preiskuje odklonske pojave in ravnanja ter izvaja ukrepe za zmanjšanje tveganj za krnitev integritete uslužbencev policije in policijskih enot.

Po poročanju Primorskih novic v Sindikatu policistov Slovenije predlog novele še proučujejo, a menijo, da je uporaba poligrafa v okviru zagotavljanja notranje varnosti v policiji nedopustna, saj da se s tem možnost zlorabe notranjevarnostnega postopka samo še stopnjuje in pomeni vzpostavitev vzporednega sistema preiskovanja policistk in policistov. V Policijskem sindikatu Slovenije se do predlaganih sprememb še niso opredelili, bodo pa v roku posredovali pripombe.