Vlada je sprejela pravilnik, ki vojakom v izjemnih primerih dovoljuje uporabo sile. Foto: BoBo
Vlada je sprejela pravilnik, ki vojakom v izjemnih primerih dovoljuje uporabo sile. Foto: BoBo
Vojak
Trenutne varnostne razmere na meji zahtevajo okrepitev policijskih vrst z vojaki, so zapisali v sklepu državnega zbora. Foto: BoBo
Policija
Policija bo zaposlila dodatnih 600 pomožnih policistov. Foto: BoBo
Vojska ima na meji policijska pooblastila

Trenutne varnostne razmere na meji namreč zahtevajo okrepitev policijskih vrst z vojaki, so zapisali v sklepu državnega zbora, ki je vojakom na predlog vlade pooblastila podelil. Vojaki lahko zdaj skupaj s policijo opozarjajo in napotujejo ljudi, jim začasno omejujejo gibanje ter sodelujejo pri obvladovanju množic.

O izvajanju izjemnih pooblastil SV-ja bo vlada obveščala delovni telesi DZ-ja, pristojni za obrambo in notranje zadeve, in sicer s prvim poročilom v enem mesecu po uveljavitvi sklepa in drugim po prenehanju njegove veljave. Člen, ki je vojski podelil dodatna pooblastila, je lahko aktiven najdlje tri mesece, njegovo izvajanje pa se sicer lahko tudi podaljša.

Spomnimo, da je novelo zakona o obrambi z novim 37. a členom DZ sprejel takoj po začetku drugega prebežniškega toka oktobra lani. Del civilne družbe se z novimi pooblastili vojski ni strinjal, zato so začeli zbirati podpise za referendum, ki pa ga je DZ ustavil. Nato so se pobudniki obrnili še na ustavno sodišče, a neuspešno, zato je zakon začel veljati decembra lani.

Izjemoma dovoljena uporaba sile
Vlada je določila pravila delovanja vojske pri podpori policiji, tako da morata zdaj načelnik generalštaba vojske in direktor policije sprejeti še načrt sodelovanja, ki bo natančno opredeljeval naloge vojske.

Do sprejetja načrta bodo vojaki opravljali nespremenjene naloge pri reševanju prebežniške krize na meji, kjer trenutno patruljira okoli 80 pripadnikov SV-ja. Delujejo v mešanih patruljah s policijo na območju policijskih uprav Koper, Novo mesto, Celje in Maribor. V podpornih nalogah policije in Civilne zaščite pa je vključenih še 240 vojakinj in vojakov.

Pravila delovanja, ki jih je sprejela vlada, obsegajo usmeritve poveljnikom, znotraj katerih lahko deluje SV pri izvajanju podpore policiji na terenu pri širšem varovanju državne meje. Dovoljena je uporaba primerne in prepričljive sile v posebnih situacijah, če je to potrebno. Določili pa so tudi okoliščine, v katerih je vojaško osebje izjemoma upravičeno uporabiti silo, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.
.

Zaposlitev 600 dodatnih pomožnih policistov
Policija je objavila razpis za 600 dodatnih pomožnih policistov, saj imajo zaradi povečanih prebežniških tokov pomanjkanje kadrov. Vsi sedanji pomožni policisti, teh je 265, so namreč trenutno že aktivirani. Na Generalni policijski upravi so pojasnili, da želijo predvsem "zapolniti vrzeli v notranjosti države, ki so ponekod nastale zaradi večjega usmerjanja policistov na mejo zaradi povečanih migracijskih tokov".
.
Na javni razpis se lahko prijavijo kandidati, stari od dopolnjenega 18. leta do 60. leta, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti, srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo, ki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali niso bili pravnomočno obsojeni zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece.

.
Nujna seja o operativni sposobnosti SV-ja
Vojske in varovanja meje se bodo danes dotaknili tudi na nujni seji odbora za obrambo, sklicani na zahtevo NSi-ja. Sejo so zahtevali zaradi po njihovem mnenju skrb vzbujajočega stanja v slovenskem obrambnem sistemu in nizke operativne sposobnosti SV-ja.

Odboru v sprejetje predlagajo več sklepov, med drugim poziv Generalštabu SV-ja, da potrdi ali ovrže poročanje medijev o slabem stanju v vojski. Predlagali bodo tudi poziv predsedniku Borutu Pahorju, da se izreče o operativni sposobnosti vojske. V NSi-ju si želijo, da bi se odbor zavzel za dvig obrambnih izdatkov. Na sejo je zato poleg obrambne ministrice Andreje Katič vabljen tudi finančni minister Dušan Mramor.

Vojska ima na meji policijska pooblastila