STA že 249 dni opravlja javno službo brez plačila.  Foto: BoBo
STA že 249 dni opravlja javno službo brez plačila. Foto: BoBo

Vlada že deveti mesec ne financira Slovenske tiskovne agencije (STA) in njenega izvajanja javne službe. Vodstvo STA-ja nenehno opozarja, da vlada s tem krši veljavno zakonodajo, kar je zdaj pritrdilo vrhovno sodišče, ki je v obrazložitvi zapisalo, da je vlada dolžna zagotavljati financiranje za leto 2021 skladno s poslovnim načrtom in sedmo protikoronsko zakonodajo.

V obrazložitvi sodbe vrhovno sodišče med drugim poudarja, da je financiranje opravljanja javne službe STA na podlagi zakona o STA dolžan zagotoviti njen ustanovitelj. Začasno zadržanje uredbe zato ne bi predstavljalo nobene ovire za državno izplačilo nadomestila za opravljeno javno službo, saj pravno podlago za izplačilo predstavlja že zakon o STA, specialno za leto 2021 pa tudi sedmi protikoronski zakon.

Kateri organ bo izvedel to financiranje oziroma kakšna so nasploh razmerja med vlado in njenimi organi, pa v obravnavani zadevi ni bistveno, ugotavlja sodišče.

Tako kot neutemeljeno zavračajo argument države, da je izvrševanje uredbe potrebno, ker sedmi protikoronski zakon ne določa organa, ki je zavezan k izplačilu nadomestila za javno službo STA. Za plačilo teh sredstev je zavezana Republika Slovenija, navajajo na vrhovnem sodišču in se tudi ne strinjajo z vlado, da je uredba potrebna, ker da edina določa mesečno plačevanje terjatev iz naslova za opravljanje javne službe za letošnje leto.

Že v 1. odstavku akta o ustanovitvi STA je namreč določeno, da STA dobiva sredstva iz državnega proračuna v obliki mesečnega nadomestila na podlagi letne pogodbe med njima. Ta sicer za letos res ni bila sklenjena, a to ni bistveno, navaja vrhovno sodišče, saj sedmi protikoronski zakon določa, da se STA iz proračuna države za leto 2021 za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s poslovnim načrtom.

Kot zmotno navajajo tudi vladno stališče, da bi, če bi bila uredba zadržana, izplačilo nadomestila po sedmem protikoronskem zakonu zapadlo šele konec proračunskega obdobja 2021.

"Kaj takega iz sedmega protikoronskega zakona ne izhaja, ne izrecno, ne po namenu, ki ga je zakonodajalec zasledoval pri sprejemanju tega zakonskega določila, to je zagotoviti gotovo in predvsem čim prejšnje financiranje opravljanja javne službe," je navedlo sodišče.

Kljub temu pa je vladi ugodilo in razveljavilo začasno zadržanje uredbe iz drugih razlogov. Ugotavlja namreč, da tudi uredba predvideva izplačilo nadomestila, tudi če pogodba med STA-jem in Ukomom ni sklenjena.

Prav tako je ocenilo, da je zmotna trditev, da je zadržanje uredbe nujno, ker v nasprotnem primeru ne bo prišlo do izplačila nadomestila v skladu s sprejetim poslovnim načrtom. "Med tema dvema okoliščinama ni vzročno-posledične povezave," meni sodišče in dodaja, da STA-ju ni uspelo dokazati, da bi zgolj z zadržanjem uredbe dobila izplačano nadomestilo v skladu s poslovnim načrtom.

VS: Država je dolžna financirati STA

STA upa, da vlada ne bo sprejela drugačnih stališč od sodišča

"Upamo, da ne bo drugačnih stališč v zvezi s tem zavzemal Ukom in niti ne vlada. Odločitev vrhovnega sodišča pa bodo v nadaljnjih postopkih upoštevala tudi sodišča na nižji ravni," se je za Radio Slovenija odzval direktor STA-ja Bojan Veselinovič.

Za zaposlene je sodna odločitev sodišča potrditev njihovega vztrajanja v negotovih razmerah, zato upajo, da bo odločitev sodišča vplivala na trajanje drugih sodnih postopkov.

"Upamo, da bo to dejansko vplivalo na trajanje drugih sodnih postopkov, govorim o vloženem postopku za izvršbo na neizplačane mesečne obroke za opravljeno javno službo, ki jo ves čas neprekinjeno opravlja," je za Radio Slovenija povedala novinarka STA-ja in predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik.

STA je sicer konec avgusta pozval predsednico Evropske komisije in vse najpomembnejše odločevalce k podpori pozivu STA-ja vladi, naj nemudoma in brez vsakršnih pogojevanj zagotovi sredstva za delovanje STA-ja.

Urbanija: Sodišče sprejelo argumente Ukoma

Direktor Ukoma Uroš Urbanija je ob sklepu vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo začasno zadržanje vladne uredbe o opravljanju javne službe STA, na Twitterju zapisal, da je sodišče očitno sprejelo argumente Ukoma. Navedbe iz obrazložitve sklepa, kjer sodišče ugotavlja dolžnost mesečnega financiranja javne službe STA, za zdaj še ni komentiral.

"UKOM je v sodni sagi številnih poskusov direktorja Veselinoviča, da bi uveljavil svojo pravico preko sodišča, znova dobil še en primer na sodišču, zato odločitev sodišča pozdravljamo, saj nam je znova pritrdilo," je za Radio Slovenija še pojasnil Urbanija.

Poziv Evropske komisije

Evropska komisija pa je vnovič pozvala slovenske oblasti, naj zagotovijo neodvisnost in ustrezno financiranje javne službe, ki jih opravlja.

Govorec komisije Adalbert Jahnz je za Radio Slovenija pojasnil, da je Evropska komisija že večkrat izrazila resno zaskrbljenost glede vprašanja financiranja STA-ja kot tudi pričakovanja do slovenske vlade.

Predsednik republike Borut Pahor pa bo v torek v predsedniški palači priredil delovno srečanje z direktorjem Slovenske tiskovne agencije Bojanom Veselinovičem in direktorjem urada vlade za komuniciranje Urošem Urbanijo.

Gre za "poskus iskanja rešitev za vprašanja, zaradi katerih je prišlo do zastoja financiranja javne službe STA-ja", so navedli v Pahorjevem uradu.

Poziv predsednika DZ-ja

Predsednik DZ-ja Igor Zorčič je potrdil, da je prejel pismo vodstva STA-ja, ki ga je prosilo za podporo pri pozivu k ponovni vzpostavitvi financiranja javne službe STA-ja. Vse, ki sodelujejo v koaliciji, je predsednik DZ-ja pozval, da "pokažejo svojo zavezanost k demokratičnim ciljem in prekinejo neplačevanja tistega, kar je vlada dolžna plačati, in omogočijo normalno delo vsem zaposlenim". Zaposlenim pa je ob tem izrazil zahvalo, "da v nemogočih razmerah opravljajo svoje delo."

Na tvit predsednika DZ-ja Igorja Zorčiča, ki je zapisal, da upa, da bo današnja odločitev vrhovnega sodišča pomagala vladi, da preneha s sramotnim finančnim izčrpavanjem STA-ja in ignoriranjem odločitev, sprejetih v DZ, se je odzval premier Janez Janša, ki mu je odvrnil, da je "sramota ko predsednik DZ ne ve, kaj govori ter poziva na nezakonito ravnanje". Ob tem pa je Janša zapisal, da je sodišče zavrnilo pritožbo proti vladi. Sodišče je sicer ugodilo pritožbi vlade.

Fajon: Urbanija je odgovoren za blamažo

Predsednica SD-ja Tanja Fajon je po sklepu vrhovnega sodišča, direktorju Ukoma Urošu Urbaniji očitala odgovornost za blamažo. "Blamaža, ki ste jo danes doživeli, je v največji meri vaša odgovornost. Zato pričakujem takojšnjo izpolnitev sodbe in vaš odstop," je zapisala na Twitterju.

Urbanija se je odzval, da je težko razumeti, da Tanja Fajon zahteva odstop "ob dejstvu, da Ukom znova dokaže na sodišču pravno nevzdržne argumente za zadržanje uredbe, ki jo je zahteval direktor STA. Ukom je do zdaj dobil čisto vse sodne postopke, tako da poziv verjetno velja za Veselinoviča," ji je odgovoril.

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga pa meni, da je sodba vrhovnega sodišča še enkrat potrdila, "da smo imeli prav, ko smo trdili, da za financiranje STA zadostujeta zakon o STA in naše dopolnilo sedmega protikoronskega zakona." "Zahtevamo, da vlada takoj preneha ignoranco zakonodaje, v DZ-ju pa bomo vztrajali, da bodo vsi zakonodajni postopki sledili omenjeni sodbi," je zapisala.

BDO revizija bo revidirala STA

Z generalnega sekretariata vlade so sporočili, da je vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade Janja Garvas Hočevar sprejela sklep o imenovanju BDO Revizije, družbe za revidiranje iz Ljubljane za posebnega revizorja, ki bo preveril izvajanje zakonskih in drugih predpisanih obveznosti STA.

Vlada je sklep o tem sprejela 30. junija, družbo BDO Revizija pa je Garvas Hočevar izbrala na podlagi javnega naročila, ki je bilo razdeljeno na dva sklopa.

Izvajalec revizije, ki je bil izbran za sklop 1, bo pri izvedbi posebne revizije preverjal izvajanje zakonskih in drugih predpisanih obveznosti družbe STA za obdobje od 1. januarja 2019 do 30. junija 2021, piše v sklepu. Revizor bo moral o ugotovitvah revizije pripraviti posebno poročilo.

Skupščina STA-ja, ki je potekala 28. junija, je sicer sklenila, da je direktor STA Veselinovič pooblaščenim osebam vladnega urada za komuniciranje (Ukom) dolžan takoj omogočiti vpogled v podatke in informacije o notranji organizacijski in računovodsko-finančni strukturi izvajanja poslovnih procesov ter jim omogočiti vpogled v vso dokumentacijo o finančnem poslovanju od 28. junija 2011. STA je sicer dokumentacijo o poslovanju vladi poslal že aprila.

VS: Država je dolžna financirati STA