"Kupcem moramo pokazati, kako kakovostni so zadružni izdelki," poudarja Borut Florjančič. Foto: BoBo

Novi predsednik upravnega odbora Borut Florjančič, ki je za to funkcijo kandidiral prvič, je med prioritetami poudaril plemenitenje zadružnega premoženja in promocijo zadružnih izdelkov. Po imenovanju je dejal, da si bo med drugim prizadeval za dokončanje začetih projektov, med drugim na področju skupne nabave in trženja ter razvoja skupnih blagovnih znamk. "Kupcem moramo pokazati, kako kakovostni so zadružni izdelki," je poudaril. Poudarja tudi prehod na digitalno poslovanje in pomen usposobljenih kadrov. "Brez tega ne moremo biti podporni steber kmetijstvu," je dodal.

Peter Vrisk je Zadružno zvezo vodil pet zaporednih mandatov.. Foto: BoBo
Peter Vrisk je Zadružno zvezo vodil pet zaporednih mandatov.. Foto: BoBo

Peter Vrisk je za predsednika zveze kandidiral šestič. Po poročanju Radia Slovenija je kot najpomembnejšo temo svojega programa poudarjal prihodnjo skupno kmetijsko politiko in nadaljnje poslovno povezovanje zadrug. Dobršen del članstva je bil do dosedanje politike vodenja te krovne zadružne organizacije sicer kritičen. Zaradi sumov o izkoriščanju zadružnega premoženja v zasebne namene in o nepravilnostih pri prodaji Deželne banke Slovenije (DBS), katere nadzornik je bil do letošnjega januarja Vrisk, je del upravnega odbora zveze pred dvema letoma in pol na izredni skupščini skušal odpoklicati Vriska, a jim je zmanjkalo glasov.

Članstvo zveze je danes med drugim izvolilo tudi nadzorni odbor. Predsednik je postal Silvan Peršolja, člani pa Marjan Colja, Danica Ramšak, Marija Čebin Prašnikar in Milena Vrhovec. Zadružna zveza Slovenije vključuje 59 zadrug s področja kmetijstva in gozdarstva ter štiri podjetja. Člani sistema so tako tudi DBS, Semenarna Ljubljana, Kmečki glas in Kapitalska zadruga.

Novo vodstvo Zadružne zveze