Otroci v vrtec ne bodo smeli prinesti svojih igrač. Foto: Pixabay
Otroci v vrtec ne bodo smeli prinesti svojih igrač. Foto: Pixabay

Zavedamo se, da ponovno odprtje vrtcev pomeni vnovično uvajalno obdobje, je na tiskovni konferenci vlade dejal Vinko Logaj z zavoda za šolstvo, zato vrtcem svetujejo, naj bo organizacija vzgojno-izobraževalnega dela prilagojena tako, da otroci v čim krajšem obdobju pridobijo občutek varnosti in zaupanja, strokovni delavci naj ne hitijo z izvajanjem programa, četudi vsi cilji kurikula ne bodo doseženi, je pojasnil.

Vzgojiteljem in vzgojiteljicam ob tem na zavodu svetujejo, naj več časa namenijo igri v naravi, branju otroške literature, slikanic, ustvarjalnim igram, dejavnosti naj organizirajo po kotičkih, ki naj bodo opremljeni z materialom, ki se pogosto menja. Logaj je poudaril, da sta sam način dela in pristop do otrok pomembnejša od načrtovane vsebine.

Ponoven vstop v šole glede na stanje epidemije in natančna navodila je sorazmerno varen. Šole se lahko veselite, tveganje ni veliko, a upoštevajte nasvete za preprečevanje širjenja okužb.

Bojana Beović

"Vzgojiteljica naj mirno vzame otroka v naročje"

Glede higienskih standardov, ki jih je pripravil NIJZ, miri: "Zagotovo ta higienski režim zahteva neke nove navade, ki jih bomo zagotovo sčasoma pridobili. Vzgojiteljica naj mirno vzame otroka v naročje in ga potolaži ‒ tako kot je to počela, preden je prišlo do te epidemije." Poudaril je, da se ‒ ko gre za manjše otroke ‒ na zavodu zavedajo, da je druženje, interakcije med njimi nemogoče odpraviti. "Seveda se bodo otroci družili, tudi učitelji se otrokom morajo približati, saj to daje občutek varnega učnega okolja," je jasen Logaj.

Novinarska konferenca vlade, prenos

V OŠ ponavljanje snovi, individualno delo

Tudi v prvi triadi osnovnih šol so navodila podobna kot v vrtcih: naprej uvajalno obdobje enega tedna, v katerem bodo snov ponavljali in poglabljali, nato individualno delo, ocenjevanje le v primerih, ko je to potrebno. "Pomembna je pozitiva naravnanost učiteljev," je še poudaril.

Na zahtevo Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) se bo ta v sredo sestal z ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec. Govorili bodo o odprtih vprašanjih pred skorajšnjim ponovnim odprtjem vrtcev in šol za določene skupine učencev, saj je Sviz s terena dobil pozive za dodatna pojasnila, so sporočili iz sindikata.

V šole se s 25. majem vračajo tudi devetošolci ‒ zanje ter za osnovne in srednje šole s prilagojenim programom bodo smernice pripravili do konca tedna, je pojasnil Logaj. V zaključnih letnikih srednjih šol naj bo pouk usmerjen v zaključevanje ocen in morebitno popravljanje oz. izboljševanje ocen, pri čemer pa na zavodu priporočajo, naj imajo dijaki že pred vrnitvijo v šolske klopi večino ocen zaključenih.

Enoznačnega recepta ali navodila za vse šole ni, ker imajo šole zelo različne prostorske možnosti. Verjamem, da je ena od takšnih rešitev, da se v večnamenskem prostoru organizira v posameznih delih jutranje varstvo za posamezne skupine. Kot sem se pogovarjal z ravnatelji, imajo še kar nekaj idej, kako bi to dejavnost organizirali in hkrati zagotovili tudi varnostne ukrepe pred tveganjem za okužbo.

Vinko Logaj o jutranjem varstvu oz.podaljšanem bivanju

Kako se bo devetletnik šolal sam?

Številne je zmotilo tudi to, da doma ostajajo osnovnošolci od 4. do 8. razreda, medtem ko morajo njihovi starši znova na delo. Pomisleki so, ali se je devetletnik res sposoben sam šolati doma. "Mi bi radi videli, da bi bile razmere takšne, da bi pouk normalno stekel v vseh devetih razredih in tudi v srednješolskih programih. Razumem stiske, o tem smo se veliko pogovarjali, prepričan sem, da nam bo v tem času oz. bo uspelo tudi staršem/učiteljem razporediti delo. Nekaj samostojnega dela so zagotovo sposobni opraviti učenci, verjetno pa celotnega dela izobraževanja na daljavo v enaki meri kot do zdaj, ko so bili skupaj s starši, ne bo mogoče opraviti," je odgovoril Logaj.

Težave s pomanjkanjem kadra

Težave bodo zagotovo tudi pri zagotavljanju kadra. Kot je za Drugo jutranjo kroniko na Radiu Slovenija poročala Nataša Lang, podatki v ljubljanskih šolah in vrtcih kažejo, da se na delo iz najrazličnejših razlogov začasno ne bo vrnilo od 15 do 20 odstotkov strokovnih delavcev.

Kako naj se torej organizirajo šole, kjer utegne zmanjkati učiteljev za vse manjše skupine učencev? "Podatek, ki ga ni bilo mogoče predvideti vnaprej, je število učiteljev, ki se iz objektivnih razlogov ne bodo mogli vrniti na delovno mesto. Zagotovo si bodo ravnatelji pomagali z drugimi učitelji, ki jih imajo v šoli, tudi s tistimi, ki so izvajali interesne dejavnosti, in z drugimi strokovnimi delavci. Če bi prišlo do takšnega primera, je treba upoštevati nekatere odmike od strogih kadrovskih pogojev, da zagotovimo nemoten proces in varno učno okolje," odgovarja Logaj.

Pri tem pa izpostavlja še: "Menimo, da se bodo znotraj šole lahko organizirali tako, da bo ‒ čeprav so v prvi triadi skupine učencev manjše ‒ pouk mogoče izvesti v okviru delovnega časa. Na pomoč lahko priskočijo učitelji podaljšanega bivanja, učitelji t. i. vzgojnih predmetov ... Verjamem, da je mogoče organizirati delo tako, da bodo učenci imeli kakovosten in varen pouk."

Sorodna novica V vrtce le tisti, ki nimajo drugega varstva, osnovna šola je obvezna

Prihod napovedali starši več kot 60 odstotkov otrok v ljubljanskih vrtcih

Ministrstvo za izobraževanje sicer poziva starše, naj v začetnem obdobju v vrtce pripeljejo samo tiste otroke, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma. A nekatere napovedi kažejo, da se bo v ponedeljek v vrtce vrnilo kar precej otrok ‒ vodja oddelka za vrtce in izobraževanje na MOL-u Marija Fabčič je za Radio Slovenija dejala: "Prejšnji petek so preliminarni podatki pokazali, da se bo v vrtce vrnilo približno 60 odstotkov otrok, imamo pa tudi vrtce, kjer je namero izrazilo 76 odstotkov staršev, kar je zelo veliko, višje od povprečja."

Po besedah Fabčičeve se v ljubljanskih vrtcih pospešeno pripravljajo na zagon dejavnosti: "Vrtci se ta teden čistijo in razkužujejo, da bodo pripravljeni na otroke." Ravnateljica poklicne šole Bežigrad v Ljubljani Fani Al-Mansur pa dodaja: "Čeprav smo generalno očistili šolske prostore in jih razkužili, bomo zdaj to vajo ponovili."

Šole pripravljajo načrte za gibanje dijakov in učiteljev po šoli, ti bodo ves čas v isti učilnici: "Treba bo poskrbeti za maske, za označitve. V vse prostore smo že nalepili obvestila o higieni kašlja, pravilnega umivanja rok in nameščanja mask." Pri izhodnih vratih šol bodo veliki koši, kamor bodo dijaki odvrgli masko. Zaščitno opremo bo vrtcem in šolam zagotovila civilna zaščita, je v ponedeljek pojasnil državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, Damir Orehovec.