Od zaposlenih bo vračanje v šolo in vrtec pod poostrenimi pogoji zahtevalo veliko znanja in organizacijskih spretnosti, se zavedajo na ministrstvu. Foto: Shutterstock
Od zaposlenih bo vračanje v šolo in vrtec pod poostrenimi pogoji zahtevalo veliko znanja in organizacijskih spretnosti, se zavedajo na ministrstvu. Foto: Shutterstock

"Želeli bi si odpreti šole v celoti, a žal zaradi zdravstvenih tveganj to ni mogoče," je dejal sekretar na ministrstvu za izobraževanje Damir Orehovec. "Ker imamo ugodno epidemiološko sliko, je delno odpiranje smiselno. S tem vprašanjem se ukvarjajo številne države. Odprtje bo staršem zagotovilo več časa za delo," je dodala Polonca Truden Dobrin iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Treba bo podpisati izjavo, da otrok v zadnjih 14 dneh ni imel bolezenskih znakov ali bil v stiku z osebo, pozitivno na covid. Če tega straši ne bodo podpisali, vrnitev v vzgojno-izobraževalno ustanovo ne bo mogoča. To priporočilo veljajo tudi za zaposlene. O tem, ali bo imel starš otroka, ki v zadnjih dneh ni bil popolnoma zdrav in zato ne sme v vrtec ali šolo, pravico do varstva oz. bolniške odsotnosti, bo odločal otrokov osebni zdravnik.

V vrtce in šole se prihodnji teden vračajo otroci

Ministrstvo je skupaj z NIJZ-jem pripravilo smernice za ravnanje v šolah in vrtcih, ki vsebujejo tudi higienska navodila. Zavod RS za šolstvo pa je z navodili usmeril šole, kako naj organizirajo delo, zagotavljajo na ministrstvu.

Vsi starši, ki ne bodo poslali otroka v vrtec, bodo oproščeni plačila vrtca do konca maja, ko velja interventni zakon. Ves čas bomo spremljali in razmišljali, kako rešiti situacijo. Otroci, ki ne bodo mogli v vrtec zaradi zdravstvenih razlogov, bodo verjetno morali ostati doma, ker v vrtcu za njih in za druge otroke ni varno.

Damir Orehovec

Vrtci: skupine se ne mešajo, vzgojiteljica le ena

18. maja se tako odpirajo javni in zasebni vrtci. Delo naj bi potekalo v manjših skupinah: v 1. starostnem obdobju naj bi bilo 8 otrok, v 2. starostnem obdobju pa 10.

"Starše prosimo, da v tej začetni fazi v vrtce pripeljejo samo tiste otroke, za katere ne morejo zagotoviti varstva doma. Starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtec, bodo do konca maja oproščeni plačil," je zagotovil Orehovec.

Na NIJZ-ju so higienske ukrepe za vrtce prilagodili, pozorni morajo biti pri higieni kašlja in kihanja, na povečanje medsebojne razdalje, pri umivanju rok. Otroci v šoli lahko uporabljajo tudi razkužila, v vrtcu ne.

Vzgojiteljica v skupini naj bo stalna, vzgojitelji pa naj med sabo med odmori in na hodnikih vzdržujejo razdaljo. Otroški ležalniki morajo biti postavljeni na največji mogoči razdalji, otroci iz različnih skupin se med seboj ne smejo mešati, odsvetovana je uporaba skupnih zunanjih igral. Otroci naj od doma ne prinašajo igrač ali knjig, ninice in dude bo osebje za posamičnega otroka shranilo za čas med spanjem. V skupini pa naj bodo na voljo le pralne igrače. "Čim več dejavnosti naj se načrtuje v večjih prostorih in na prostem," je dodala Polonca Truden Dobrin.

A potrebe po bližini in varnosti pri otrocih ne smemo prezreti, poudarja strokovnjakinja z NIJZ-ja, zlasti v času ponovnega odprtja vrtcev, ko bo ta potreba pri nekaterih otrocih še posebej velika. Zaposleni, ki bodo otroke s fizično bližino tolažili oz. crkljali, si naj prej in potem umijejo roke.

Koliko učiteljev sodi v rizično skupino? Tega podatka še ni, pravijo na NIJZ-ju, pričakujejo pa, da bo delež relativno visok. V Nemčiji ima zdravstvene omejitve tretjina učiteljev. Če bodo številke v Sloveniji podobne, bodo morale šole ukrepati z reorganizacijo dela in iskati možnosti poučevanja z drugimi učitelji. Foto: BoBo
Koliko učiteljev sodi v rizično skupino? Tega podatka še ni, pravijo na NIJZ-ju, pričakujejo pa, da bo delež relativno visok. V Nemčiji ima zdravstvene omejitve tretjina učiteljev. Če bodo številke v Sloveniji podobne, bodo morale šole ukrepati z reorganizacijo dela in iskati možnosti poučevanja z drugimi učitelji. Foto: BoBo
"Otroci so se v času pojava bolezni manj testirali, predvsem ker niso imeli težjega poteka," opozarja Polonca Truden Dobrin. Prekuženost pri otrocih je primerljiva s prekuženostjo v drugih starostnih skupinah, pa je pokazala nacionalna raziskava. Osnovni ukrep je zato oblikovanje manjših skupin, kjer lahko otroci in zaposleni komunicirajo tako kot doma. "Tako lahko poskrbimo za otrokove potrebe, obenem pa zmanjšamo možnost širjenja okužbe." Foto: MMC RTV SLO

Osnovna šola: pouk od doma od 4. do 8. razreda

Za prvo starostno skupino je predviden začetek pouka 18. maj, za 9. razrede pa 25. maj, delo bo potekalo v manjših skupinah, do 15 otrok. Pouk za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekal na daljavo, razen za posamezne učence, ki so neocenjeni, negativno ocenjeni oz. imajo težave pri izvajanju pouka na daljavo ‒ te lahko šola po 25. maju povabi v šolske prostore za individualni pouk.

Ker je v Sloveniji osnovna šola obvezna, se otroci prve triade morajo vrniti v šolo, je poudaril sekretar na ministrstvu za izobraževanje. Ustrezne institucije bodo tudi preverjale, zakaj otrok manjka. Oproščeni so le tisti z boleznimi, ki so jih kot rizične označili pediatri.

"Vsem priporočamo, da so posebej pozorni, če imajo v družini starejše ljudi ali ljudi z bolezenskimi omejitvami. Pri približno 80 odstotkih covid poteka v blažji obliki, sploh pri otrocih," pravi Polonca Truden Dobrin (NIJZ). Foto: Pixabay

V šolah bodo nastale učne skupine, iz vsakega razreda naj bi se oblikovale manjše skupine, dodaja Polonca Truden Dobrin iz NIJZ-ja. Če je izvedljivo, bi za prvo triado svetovali največ 10 učencev, sicer največ 15. Zaposlenim in devetošolcem na NIJZ-ju priporočajo uporabo mask zunaj matične učilnice. Tudi dijaki naj v šolskem objektu nosijo maske. Kuharsko osebje naj ima zaslon iz pleksistekla ali kirurško masko.

Šole s prilagojenim programom enako kot osnovne šole

Za šole s prilagojenim programom veljajo enaka navodila kot za osnovne šole, ta teden pa bodo dorekli še ostale specifike, ki veljajo za te ustanove.

V glasbenih šolah le individualno delo

Pouk v glasbenih šolah se bo začel 18. maja, a le individualno delo, skupinsko bo še vedno na daljavo.

Sorodna novica Zadnji dan za vpis v srednje šole in dijaške domove

Srednje šole: mogoča tudi praksa

Dijaki zaključnih letnikov se vračajo v šole 18. maja, drugi nadaljujejo izobraževanje na daljavo. Šole lahko organizirajo individualni pouk za neocenjene oz. negativno ocenjene dijake, prav tako lahko organizirajo praktično izobraževanje v šoli ali pri delodajalcu.

Dijaški domovi, izobraževanje odraslih

Odpirajo se tudi dijaški domovi, začelo se bo izobraževanje odraslih. Svoje predavalnice ali laboratorije lahko odprejo tudi višje strokovne šole, študente lahko napotijo tudi na praktično izobraževanje.

Poziv staršem: v šole in vrtce le zdravi otroci