Z novo uredbo naj bi se zmanjšale tudi adimistrativne ovire. Foto: Pixabay

Na vladi so zapisali, da nova uredba določa vsebino zahtevka za izplačilo za upravljanje in za vzdrževanje ter poročila, pripravili pa so jo tudi za zmanjševanje administrativnih ovir. Pojasnili so, da je državna javna služba po uredbi upravljanje in vzdrževanje osuševalnih in namakalnih sistemov. Upravljanje med drugim zajema naloge, kot so priprava programov vzdrževanja teh sistemov, nadzor nad njihovim delovanjem ter strokovni nadzor pri izvedbi vzdrževalnih del za te sisteme.

Prav tako bo služba pripravljala vmesna in letna poročila za ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter osveževala podatke za vodenje evidence osuševalnih in namakalnih sistemov.

Naloge vzdrževanja osuševalnih in državnih namakalnih sistemov bo morala služba izvajati tako, da bo zagotovljeno nemoteno delovanje objektov in naprav hidromelioracijskih sistemov v skladu z njihovo namembnostjo.

Sprememba uredbe o sofinaciranju
Vlada je spremenila tudi uredbo o sofinanciranju premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva. S spremembo uredbe se dviga višina sofinanciranja premije za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov na 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov.

Prav tako se s spremembo uredbe dviga višina sofinanciranja zavarovalnih premij za bolezni živali na 30 odstotkov obračunane zavarovalne premije, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, so še zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.