Foto: BoBo
Foto: BoBo

Do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu so upravičeni upokojenci oz. starejši od 65 let, ki niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti. Prav tako ne smejo biti poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnega zavoda. Do brezplačnega prevoza so upravičeni tudi imetniki invalidske kartice ugodnosti in vojni veterani.

Upravičenci za brezplačno vožnjo z avtobusi in vlaki morajo na prodajno mesto izvajalca prevozov osebno ali po pošti vložiti ustrezno vlogo. Ob tem se morajo izkazati z osebnim dokumentom, podatek o njihovem statusu pa se bo pridobil samodejno iz uradnih evidenc.

Medtem morajo invalidi predložiti evropsko kartico ugodnosti za invalide, vojni veterani pa izkaznico vojnega veterana.

Na podlagi te vloge bo javni prevoznik izdal upravičencem subvencionirano vozovnico za območje Slovenije z veljavnostjo 12 mesecev. Po preteku tega obdobja oz. največ 30 dni pred iztekom veljavnosti vozovnice bo treba vložiti novo vlogo za brezplačni prevoz.

Prvi dan brezplačnega prevoza z medkrajevnimi avtobusi in vlaki

Težave pri pridobivanju vozovnic

Številni upokojenci so že preizkusili nove brezplačne vozovnice za medkrajevni potniški promet. Uporaba je potekala nemoteno. Nekateri pa so imeli sicer nekaj težav pri urejanju kartice.

Upokojenka Tatjana Voj je za STA opisala, da si je kartico želela urediti že na začetku prejšnjega tedna: "Šla sem v avtobusno poslovalnico Arrive v Luciji in povprašala, kako je s kartico." Kot je dodala, zaposleni o kartici niso bili obveščeni. V poslovalnici je nato pustila svojo vizitko, zaposleni pa so jo poklicali še isti dan popoldne. "Dobila sem obrazec in ga izpolnila. Nato pa sem se potrudila in vsak dan povprašala, ali je že kartica," je še povedala. Kartica je bila izdelana v tednu dni.

Na ministrstvu za infrastrukturo (MZI) pravijo, da so bili vsi prevozniki pravočasno obveščeni in dostavljene so jim bile ustrezna aplikacija in kartice za izdajo vozovnic. Do zdaj nismo bili obveščeni o kakšnih težavah, so na MZI-ju pojasnili za MMC. Vseh prodajnih mest za prodajo vozovnic integriranega javnega potniškega prometa pa je po navedbah MZI-ja 114.

Na ministrstvu za infrastrukturo zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z novim koronavirusom upravičencem svetujejo, naj vloge za pridobitev vozovnice oddajo po običajni ali elektronski pošti.

Prevozniki bodo redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bodo upravičenci na prodajnih mestih lahko prevzeli po hitrem postopku in v najkrajšem mogočem času. Zanjo bo treba odšteti tri evre, še enkrat toliko stane pošiljanje po pošti.

"Vse vloge se sprejemajo pri družbah, ki upravljajo prevoze, na prodajnih mestih, kjer se izdajajo enotne vozovnice. Prevozniki vam bodo vozovnico, če ne bo gneče, izdali takoj, sicer pa po pošti," je za Radio Slovenija povedal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok.

Kartico lahko dobijo tudi študentje invalidi

Brezplačen medkrajevni potniški promet je na voljo tudi študentom invalidom. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob tem v sporočilu za javnost poudaril, da je varuh kar šest let opozarjal na diskriminacijo študentov invalidov glede povračil stroškov za prevoz med kraji prebivanja in izobraževanja. Gibalno ovirani študenti namreč niso mogli uveljavljati povračil stroškov javnega prevoza tako kot drugi študenti, je opozoril.

"Varuh je zato v svojih letnih poročilih vlado leta opozarjal na sistemske pomanjkljivosti na tem področju, ki so prikrajšale gibalno ovirane študente ter kršile njihove temeljne pravice in svoboščine. Z novelo zakona o prevozih v cestnem prometu smo dokazali, da se s sodelovanjem in dialogom da marsikaj spremeniti in premakniti," je še poudaril.