Kot so še povedali na ministrstvu za javno upravo, bo po izteku razpisa posebna natečajna komisija uradniškega sveta prispele prijave pregledala ter preverila izpolnjevanje pogojev in strokovno usposobljenost prijavljenih kandidatov, nato pa seznam primernih kandidatov posredovala ministru za finance, ki je pristojen za imenovanje generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs).

Kdo vse je poleg Ivana Simiča, ki trenutno opravlja vlogo vršilca dolžnosti generalnega direktorja Fursa, med prijavljenimi kandidati za prvega moža Fursa, ni znano. Tudi Simič je še pred časom zatrdil, da se na razpis ne bo prijavil, saj da namerava biti na čelu finančne uprave zgolj pol leta, dlje pa ne, ker ima davčno svetovalno podjetje in se zaveda, da bi se lahko v tem primeru "konflikt interesov še bolj stopnjeval". Toda Simič si je zdaj očitno premislil. Po pisanju Financ je prijavo po pogovoru z ministrom za finance Andrejem Šircljem vložil v ponedeljek.

Simič, ki je tedanjo Davčno upravo RS že vodil med letoma 2006 in 2008, je vajeti Fursa prevzel, potem ko je vlada s položaja v. d. generalnega direktorja razrešila Simona Starčka. Vlada je Simiča imenovala do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do konca novembra.

Razpis za generalnega direktorja Fursa je bil objavljen 25. avgusta. Prijavljeni kandidati morajo poleg osnovnih pogojev glede slovenskega državljanstva, ustrezne izobrazbe, znanja uradnega jezika, dokazila o nekaznovanosti ter dokazila o funkcionalnem znanju upravnega vodenje in upravljanja kadrovskih virov imeti tudi najmanj 10 let delovnih izkušenj. Predložiti mora tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja Fursa v petletno mandatno obdobje, ki mora biti napisana na najmanj dveh in največ petih straneh v A4-formatu. Iz vizije mora biti razvidno, da je plod lastnega razmišljanja kandidata.