Foto: Radio Slovenija
Foto: Radio Slovenija

Predlog novele prinaša nova prva odstavka 170. in 171. člena kazenskega zakonika, ki določata kaznivi dejanji posilstva in spolnega nasilja. "Oba predlagana nova odstavka pomenita inkriminacijo posega v spolno samoodločbo osebe brez njene predhodne privolitve, kar je odmik od veljavnega modela prisile. Torej za obstoj kaznivega dejanja ni več potrebno, da mora storilec uporabiti silo ali zagroziti, in se tudi ne zahteva, da bi se žrtev morala storilcu fizično upirati, saj mora žrtev pred kakršnim koli spolnim dejanjem s tem soglašati in svojo privolitev konkludentno ali z besedami izraziti," je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Privolitev je po predlogu novele opredeljena kot posledica svobodne volje osebe, kar pomeni, da ne sme biti podrejena kakršnim koli prisilnim okoliščinam v povezavi s svojo voljo. Dodan je tudi pogoj, v skladu s katerim mora biti oseba sposobna sprejeti tako odločitev za spolnost. S tem so izločeni primeri žrtev, ki so mlajše od petnajst let, v povezavi s katerimi se domneva, da soglasja k spolnosti ne morejo podati, je zapisano.

Na ministrstvu za pravosodje so o navedenih spremembah začeli razmišljati po nekaj sodbah sodišč, ki so zelo ozko obravnavala spolno nasilje in so sledila praksi, da se neko spolno dejanje lahko šteje za posilstvo le, če storilec uporabi silo, da pride do spolnega dejanja.

Vlada določila besedilo predloga novele zakona o državnem tožilstvu

Vlada je danes določila tudi besedilo predloga novele zakona o državnem tožilstvu, ki se nanaša na delovanje Evropskega javnega tožilstva, ta pa prek dveh evropskih delegiranih tožilcev v Republiki Sloveniji preiskuje in preganja kazniva dejanja iz pristojnosti Evropskega javnega tožilstva.

Predlagane spremembe določajo pogoje za zaposlitev evropskih delegiranih tožilcev – določitev zavarovanca, zavezanca in osnove za vključitev v nacionalni sistem socialnega zavarovanja, konkretizirajo tudi zahtevano raven znanja delovnega jezika Evropskega javnega tožilstva, je zapisano v sporočilu.