Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Začenja se spomladanski izpitni rok – kandidate na splošni maturi čaka drugi del iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. Pri poklicni maturi pa bodo dijaki začeli preizkus z izpitom iz materinščine.

Iz Državnega izpitnega centra so sporočili, da se je na spomladanski izpitni rok poklicne mature prvič prijavilo 9352 kandidatov iz 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Splošno maturo bo na spomladanskem izpitnem roku prvič opravljalo 6438 kandidatov iz 80 šol.

Dijaki bodo splošno maturo v soboto nadaljevali s pisnim izpitom iz angleščine, v soboto, 8. junija, pa jih čaka pisni izpit iz matematike. Takrat bodo pisni izpit iz angleščine in matematike opravljali tudi kandidati poklicne mature, ki so katerega od teh dveh predmetov izbrali kot izbirnega. Ustne izpite bodo na vseh šolah izvedli med 10. in 21. junijem.

Šole bodo kandidate z uspehom na poklicni maturi seznanile 4. julija. Kandidati bodo lahko v treh dneh po objavi rezultatov pisno zahtevali vpogled. Če bodo menili, da niso bili pravilno točkovani oziroma ocenjeni, bodo lahko najpozneje dan po vpogledu na šoli vložili pisni ugovor.

Kandidati na splošni maturi pa se bodo z uspehom seznanili 11. julija od 7. ure s šifro na spletu. Poleg tega bodo lahko med 11. in 15. julijem opravili spletni vpogled v izpitno dokumentacijo. V tem času bodo lahko na državno komisijo za splošno maturo vložili morebitni ugovor na oceno oziroma na izračun ocene. Vpogled v ocenjene izpitne naloge na splošni maturi in digitalno vlaganje ugovora zoper oceno je mogoče skladno z novelo zakona o maturi, ki je začela veljati 4. maja.