Na splošno maturo se je prijavilo 6343, na poklicno pa 10.391 kandidatov. Foto: BoBo/Borut Živulović
Na splošno maturo se je prijavilo 6343, na poklicno pa 10.391 kandidatov. Foto: BoBo/Borut Živulović

Kot so sporočili iz Državnega izpitnega centra, se je letos k spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature prvič prijavilo 6343 dijakov s 84 šol, ki bodo maturo opravljali iz 33 različnih predmetov. Prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika, so pisali že 7. maja. Ocenjevanje eseja že poteka.
Pisni izpit iz angleščine bo v soboto, iz matematike pa 8. junija. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo potekali od 30. maja do 14. junija.

Ustni izpiti bodo na vseh šolah od 13. do 22. junija. Med pisnimi in ustnimi izpiti bodo dijaki nižjih letnikov gimnazij imeli pouk oziroma različne dejavnosti in izbirne vsebine. Z uspehom na splošni maturi bodo dijake seznanili na šolah 11. julija. Na isti dan si bodo od 7. ure lahko pogledali svoje rezultate pri posameznih predmetih s pomočjo šifre tudi na spletu.

Poklicna matura

K spomladanskemu izpitnemu roku poklicne mature se je prijavilo 10.391 kandidatov s 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Kandidati bodo pisni izpit iz tretjega predmeta poklicne mature opravljali v skladu s prijavo. Poleg angleščine in matematike v soboto in 8. junija bo potekal izpit iz nemščine 6. junija, iz slovenščine kot drugega jezika oz. italijanščine kot tujega in drugega jezika pa 12. junija. Pisni izpit iz temeljnih strokovno-teoretičnih predmetov bo potekal 11. junija.

Ustni izpiti bodo od 12. do 22. junija. V tem času bodo potekali tudi izpiti iz četrtega predmeta poklicne mature, kjer lahko v skladu z izobraževalnim programom izbirajo med izdelkom oziroma storitvijo in zagovorom ali izpitnim nastopom in zagovorom.

Šole bodo kandidate z uspehom na poklicni maturi seznanile 5. julija.
Kandidat s poklicno maturo lahko študij nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če pa želi nadaljevati študij na univerzi oziroma na fakulteti, ki mu je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, mora opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Za dodatni maturitetni izpit se je prijavilo 1860 kandidatov, največ jih bo opravljalo izpit iz angleščine, matematike, kemije in psihologije.