Foto: BoBo
Foto: BoBo

Letos je začel veljati nov strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, s tem pa tudi nove intervencije oz. doslej imenovani ukrepi. S kampanjo oddajanja oz. zbiranja vlog za kmetijske subvencije se novi strateški načrt dejansko začenja izvajati.

Razlog za to, da se letošnja kampanja začenja nekoliko pozneje kot po navadi, je bil v nujnosti ustrezne priprave vseh potrebnih nacionalnih pravnih podlag in programskih orodij za vlaganje zbirnih vlog. Prav tako je bilo treba vse novosti in spremembe pri izvajanju intervencij predstaviti vsem deležnikom v kmetijstvu.

Med kampanjo bo kmetom zagotovljena tako vsebinska kot tudi tehnična pomoč, je na novinarski konferenci v torek zagotovil generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja Miran Mihelič.

Nosilci kmetijskih gospodarstev morajo vloge oddati elektronsko, pri tem pa jim lahko pomagajo v kmetijski svetovalni službi. V pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge sta agencija in kmetijsko ministrstvo pripravila posebna navodila, vlagatelji pa se lahko za dodatne informacije obrnejo tudi na klicni center agencije, stanje obravnave vlog pa lahko preverijo v spletnem pregledovalniku.

Kmetovalci morajo vloge oddati do 10. julija 2023, z izjemo zahtevka za podintervencijo blaginje živali – drobnice, za katero je rok oddaje do 5. maja, ter pri posebnih kulturah, kjer je rok za oddajo zbirne vloge 30. junij.

Skupni obseg sredstev za leto 2023 znaša približno 236 milijonov evrov, od tega je za neposredne podpore namenjenih 131 milijonov evrov. Skupno je za izvajanje strateškega načrta do 2027 na voljo skoraj 1,8 milijarde evrov.