Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO

Predstavniki ljubljanske univerze so v sredo predstavili potek del za gradnjo nove veterinarske in medicinske fakultete. Dela na področju nove veterinarske fakultete so se že začela, gradbeno dovoljenje za kampus medicinske fakultete pa pričakujejo v naslednjih dneh, je za Prvi poročala Lara Gril. Projekta bosta predvidoma zaključena do prve polovice leta 2026.

Veterinarska in medicinska fakulteta se že leta spopadata s prostorsko stisko. Stavba veterinarske fakultete je ob pomanjkanju prostora tudi potresno nevarna zaradi slabih temeljev in pogrezanja, predavanja in vaje pa so na dveh lokacijah.

Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič je povedal, da so se dela že začela z rušenjem obstoječih objektov na Cesti v Mestni log za veterinarsko fakulteto in na Vrazovem trgu za medicinsko fakulteto.

Rektor Majdič je pojasnil: "Na medicinski fakulteti je velik prostorski problem, ki onemogoča večji vpis študentov na področju medicine, čeprav vemo, da imamo v Sloveniji težave s pomanjkanjem zdravnikov. Je pa Vrazov trg samo del investicije v novo medicinsko fakulteto. Ko bo ta zaključen, sta v načrtu še dva druga kompleksa, eden ob Zaloški za inštituti in pa nov objekt na Korytkovi".

Pogodba, podpisana 22. novembra lani, omogoča sofinanciranje gradnje obeh fakultet v skupni vrednosti 124,3 milijona evrov, od tega 101,8 milijona evrov iz proračuna EU-ja v okviru načrta za okrevanje in odpornost in 22,5 milijona evrov iz državnega proračuna. 64 milijonov bo namenjenih za medicinsko fakulteto in 60 milijonov za veterinarsko fakulteto.

Papič: Gradnja gre po začrtani časovnici

Minister za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, in kandidat za ministra za visoko šolstvo Igor Papič je poudaril, da ga veseli, da se uresničujejo pred leti zastavljeni projekti in da gre gradnja po začrtani časovnici. To je zelo pomembno, ker je program načrta za okrevanje in odpornost izredno natančen pri porabi sredstev. "Ne gre samo za relativno kratko obdobje črpanja sredstev, to je do avgusta 2026, ampak so zelo striktni pogoji tudi pri spremljanju mejnikov," je pojasnil in zaželel čim uspešnejšo izvedbo brez zapletov pri gradnji.

Izgradnja medicinske fakultete je po mnenju dekana Igorja Švaba nujna, saj so stavbe stare, tehnološko zastarele, v večini enot se pojavlja prostorska stiska, kar onemogoča nujno modernizacijo učnih procesov. Zanimanje za študij medicine narašča vsako leto, čemur se, kot pravi, skušajo prilagoditi s povečanjem števila vpisnih mest.

"Pomanjkanje zdravnikov, zlasti zdravnikov družinske medicine, postaja vse bolj pereč problem. Zaradi tega je fakulteta že v študijskem letu 2021/2022 močno povečala vpis na študij medicine na 205 kandidatov," je pojasnil in dodal, da je zdaj vpisanih 2152 študentov.

Trije novi kampusi

Z izgradnjo nove stavbe oz. treh kampusov (Vrazov trg, Zaloška in Korytkova) bodo omogočili povečanje vpisnih mest na študijska programa medicina in dentalna medicina ter obenem implementirali digitalizacijo pedagoških, raziskovalnih in strokovno-zdravstvenih procesov z enotnim informacijskim sistemom. Končanje gradnje je predvideno avgusta 2026.

Veterinarska fakulteta pa se po navedbah dekanje Brede Jakovac Strajn že več let poleg prostorske stiske spopada še s problematiko razpršenosti lokacij njenih enot, kar zmanjšuje interakcijo med posameznimi enotami, s tem pa tudi veča stroške dejavnosti. Zaradi pogrezanja in slabih temeljev je zgradba na Gerbičevi ulici po njenih navedbah tudi potresno nevarna.

"Na fakulteti, na kateri študira 427 študentov, smo si za nove prostore prizadevali že od konca 90. let, k izdelavi dokumentacije in izbiri lokacije pa smo konkretno pristopili leta 2014. Nova stavba bo ob Cesti v Mestni log, v območju obstoječe fakultete in Veterinarske postaje Ljubljana, zaključek gradnje je predviden v drugem četrtletju leta 2025," je dodala.

Negativne demografske smernice v EU-ju

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše je med drugim povedala, da bo Evropska komisija Sloveniji v okviru načrta za okrevanje in odpornost pomagala z 1,5 milijarde nepovratnih sredstev, pa tudi s 700 milijoni evrov zaprošenih posojil. Nova veterinarska fakulteta po njenih besedah spada v okvir revizije evropske direktive o dobrobiti živali, nova medicinska fakulteta pa pomeni tudi doprinos k celotni reformi slovenskega zdravstvenega sistema.

Z razširitvijo in obnovo medicinske fakultete se bo okrepil zdravstveni sistem, poudarja Jug Jerše: "Na ta način bo Slovenija lahko usposobila več zdravnikov, ki so pomembni ne le v primeru pandemije, ampak tudi zaradi negativne demografske slike v EU-ju. Vložek sredstev iz Next generation EU bo vzgajal novo generacijo zdravnikov v dobro vseh nas in vseh naslednjih generacij."

Majdič je dejal tudi, da so zelo veseli, da v tem obdobju to nista edini predvideni investiciji, saj računajo, da bodo v kratkem pristopili še k izgradnji fakultet za farmacijo in za strojništvo, s čimer bodo rešili prostorske težave, ki univerzo tarejo že vrsto let.