Tudi zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je bil decembrski zapis v Demokraciji diskriminatoren na način, ki ga zakon o varstvu pred diskriminacijo specifično prepoveduje. Foto: BoBo/Borut Živulović
Tudi zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je bil decembrski zapis v Demokraciji diskriminatoren na način, ki ga zakon o varstvu pred diskriminacijo specifično prepoveduje. Foto: BoBo/Borut Živulović

V tedniku Demokracija je bilo 3. decembra lani objavljeno besedilo z naslovom Presežki 5, ki je zaradi rasistične vsebine povzročilo precej ogorčenja in zgražanja. Na Demokraciji so se sicer zagovarjali, da gre za satiro, a zapis o večvrednosti bele rase po mnenju mnogih vsebuje elemente sovražnega govora. Avtor zapisa je bil Aleksander Škorc, odgovorni urednik Demokracije pa je Jože Biščak.

"Glosa" v Demokraciji sprožila prvo ovadbo, kako se bo odzvalo tožilstvo?

Na tožilstvu so pojasnili, da so glede zapisa zoper eno osebo vložili obtožni predlog po 2. odstavku 297. člena Kazenskega zakonika. Ta določa, da se kaznuje tistega, kdor javno širi ideje o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršno koli pomoč pri rasistični dejavnosti ali zanika, zmanjšuje pomen, odobrava, opravičuje, smeši ali zagovarja genocid, holokavst, hudodelstvo zoper človečnost, vojno hudodelstvo, agresijo ali druga kazniva dejanja zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Slovenije.

Zoper drugo fizično osebo pa so vložili obtožni predlog po tretjem odstavku tega člena, ki določa, da se za javno širjenje idej o večvrednosti ene rase nad drugo ali daje kakršnokoli pomoč pri rasistični dejavnosti z objavo v medijih kaznuje tudi odgovornega urednika oz. njegovega namestnika.

Za kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je zagrožena kazen do dveh let zapora.

Biščak: Zapis je iztrgan iz konteksta, gre za satiro

Odgovorni urednik Demokracije Jože Biščak je pojasnil, da niso seznanjeni z obtožnim predlogom, niti ne vedo, ali je bila obravnava razpisana. Priložil je tudi zapis, ki ga je pripravil v postopku pri zagovorniku načela enakosti. "Iz sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je jasno, da je bila objava v reviji Demokracija v okvirih svobode izražanja, ki jo varuje 10. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic." Med drugim je poudaril, da je domnevno inkriminirani zapis iztrgan iz konteksta. Po Biščakovih besedah je v reviji tudi jasno označeno, da gre za satiričen zapis oziroma za gloso.

Omenjeni člen evropske konvencije navaja, da ima vsakdo pravico do svobode izražanja. A dodaja, da izvrševanje teh svoboščin vključuje tudi dolžnosti in odgovornosti in je zato lahko podrejeno obličnosti in pogojem, omejitvam ali kaznim, ki jih določa zakon in ki so nujne v demokratični družbi, med drugim zaradi javne varnosti, preprečevanja neredov ali kaznivih dejanj, za varovanje zdravja ali morale in za varovanje ugleda ali pravic drugih ljudi.

Glede zapisa podanih več ovadb

Zapis v Demokraciji je med drugim zmotil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je proti avtorju in uredniku tednika vložil kazensko ovadbo zaradi suma, da sta javno spodbujala in razpihovala sovraštvo. Ljubljanski mestni svet se je nato pridružil ovadbi.

Jankovićeva ovadba sicer ni edina, ki je bila vložena zaradi omenjenega zapisa v Demokraciji. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja ali razpihovanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je na vrhovno državno tožilstvo in okrožno državno tožilstvo v Ljubljani kazensko ovadb podal že filozof Boris Vezjak.

Tudi zagovornik načela enakosti je ugotovil, da je bil zapis v Demokraciji diskriminatoren na način, ki ga zakon o varstvu pred diskriminacijo specifično prepoveduje.