Foto: Reuters
Foto: Reuters

Med 1930 prejetimi vlogami jih je bilo rešenih 80 odstotkov, pri čemer jih je bilo kot pozitivnih potrjenih okoli 800, približno 500 pa je bilo zavrnjenih. Naslednje izplačilo je predvideno v juliju, in sicer za pozitivne odločbe, izdane po 1. juniju.

Krizno nadomestilo za brezposelnost je predvidela novela prvega zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije novega koronavirusa, ki velja od 30. aprila. Gre za začasno denarno nadomestilo plače za osebe, ki so izgubile zaposlitev zaradi covida-19 po 13. marcu, pa sicer niso bile upravičene do denarnega nadomestila za brezposelnost po zakonu o urejanju trga dela.

Uveljavitev pravice do kriznega nadomestila za brezposelnost je bila mogoča od prvega dne brezposelnosti za obdobje trajanja začasnih ukrepov oziroma do konca maja, vlogo pa so lahko oddali le brezposelni, prijavljeni v evidenco zavoda za zaposlovanje.

Začasno denarno nadomestilo plače sicer znaša 513,64 evra bruto oziroma okoli 400 evrov neto na mesec.

Vlog je bilo manj, kot je pričakovala vlada. Minister za delo Janez Cigler Kralj je aprila predvideval, da bo do nadomestila upravičenih okoli 2500 ljudi, za ukrep pa so bili predvideni štirje milijoni evrov.