Jože Sikošek je ostal brez notariata. Foto: BoBo
Jože Sikošek je ostal brez notariata. Foto: BoBo

Jože Sikošek je ostal brez notariata, ker je ministrstvo za pravosodje ugotovilo, da je bil leta 2107 pravnomočno obsojen na osem mesecev pogojne zaporne kazni zaradi zlorabe položaja ali pravic. Poleg tega se je Sikošek znašel tudi v več disciplinskih postopkih, med drugim zaradi napak pri pripravi notarskega zapisa o posojilu stranke SDS pri Dijani Đuđić.

Zaradi obsodbe Sikoška je ministrstvo januarja lani začelo postopek njegove razrešitve. Ugotovilo je, da Sikošek "ni vreden javnega zaupanja za opravljanje notariata, zaradi česar ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje notariata". Pogoj "vreden javnega zaupanja za opravljanje notariata" namreč določa zakon o notariatu.

Ministrstvo je obenem zanikalo navedbe nekaterih medijev, da je do razrešitve Sikoška prišlo tudi zaradi njegove vloge pri najemu spornega posojila "ene od političnih strank".

Sodišče je zavrnilo tožbo Sikoška zoper državo. Foto: BoBo
Sodišče je zavrnilo tožbo Sikoška zoper državo. Foto: BoBo

Ostal brez javnega zaupanja

Upravno sodišče je v sodbi, ki jo je sprejelo na seji 18. decembra lani, pojasnilo, da "na podlagi 7. točke prvega odstavka 19. člena zakona o notariatu pogoja vrednosti javnega zaupanja ne izpolnjuje več notar, ki je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje notariata, dokler se kazenska sankcija po zakonu ne izbriše".

"Slednje je bilo v obravnavani zadevi odločilno za presojo, ali je tožnik pravilno in zakonito razrešen," je poudarilo sodišče. Po njegovem mnenju v obravnavanem primeru ne gre za storitev katerega koli kaznivega dejanja, kot to ugovarja Sikošek, "marveč za storitev kaznivega dejanja, zaradi katerega je tožnik moralno nevreden za opravljanje notariata".

Ugovor zoper obsodilno sodbo

Tudi ugovor Sikoška, da je zoper obsodilno sodbo zaradi kaznivega dejanja na vrhovno sodišče vložil izredno pravno sredstvo, to je zahtevo za varstvo zakonitosti, o kateri pa še ni bilo odločeno, in da tožnik pričakuje pozitivno odločitev, je po presoji upravnega sodišča "neupošteven". Zoper njegovo sodbo je dovoljena pritožba "v roku 15 dni od vročitve pisnega opravka sodbe".

Sicer je septembra lani, približno po mesecu in pol od razrešitve Sikoška, notarjem uspelo popisati njegov arhiv, notar Jernej Jeromen pa je prevzel njegove spise. Pregled je pokazal tudi, da Sikošek nekaterih že plačanih zadev ni opravil.