Janez Sušnik je predstavil zahteve upokojencev. Foto: BoBo
Janez Sušnik je predstavil zahteve upokojencev. Foto: BoBo

Predsednik zveze Janez Sušnik je na novinarski konferenci spomnil, da je ZDUS že v lanskem letu med nujne ukrepe za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev uvrstil tudi izplačilo letnega dodatka v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kar pa se ni udejanjilo. "Ker ukrep v letu 2019 ni bil izveden, zahtevamo, da se spoštuje sistemski zakon in se izplača letni dodatek vsem upravičencem v skupnem znesku 178 milijonov evrov, kot je določeno s koalicijsko pogodbo," je poudaril in zahteval tudi izredno uskladitev pokojnin.

Po njegovih besedah se dodatna zahteva nanaša na davčno razbremenitev letnega dodatka. "Če je bilo mogoče razbremeniti regres za delovno aktivno prebivalstvo, bi bilo prav ravnati enako pri upokojencih. Dejstvo je, da velik del upokojencev letni dodatek porabi za poplačilo rednih mesečnih obveznosti," je dodal.

"Do izredne uskladitve za leto 2019 naj pride najpozneje v oktobru, in ne, kot je določeno, v decembru," je pozval. Po njegovih besedah gre za nekaj več kot 7,2 milijona evrov za 620.000 upokojencev. "Gospodarska rast je bila ugodna in ni razloga, da se ta ukrep ne bi izvršil," je dodal.

Upokojenci predstavili svoje zahteve

Povrnitev dela sredstev zaradi neusklajenih pokojnin

Izrazil je pričakovanje, da se bo upokojencem povrnilo za 7,2 odstotka sredstev na račun neusklajenih pokojnin od leta 2010 do leta 2016. "Prvotno stanje zaradi neusklajevanja je bilo 8,6 odstotka. Tudi letos bi morali 1,5 odstotka izredne uskladitve izvesti vsaj za zadnje četrtletje," je prepričan Sušnik.

V ZDUS-u po Sušnikovih besedah prav tako zahtevajo, da se za zaustavitev nadaljnjega zniževanja ravni pokojnin in tudi postopnega izboljšanja gmotnega položaja upokojencev zagotovi, da se od leta 2020 naprej pokojnine redno usklajujejo po sistemskem zakonu. "Cilj mora biti, da v letu 2025 minimalna pokojnina za 40 let dela brez dokupa preseže mejo revščine," je navedel. Na seznamu zahtev pa je po njegovih besedah tudi sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi in povečanje kapacitet v institucionalnem varstvu za starejše.

Zahtevajo tudi zakon o dolgotrajni oskrbi

Je pa predsednik ZDUS-a podprl predlog pristojnega ministrstva in interventnega zakona v delu, ki določa odpravo anomalij med izplačili varstvenega dodatka in minimalno pokojnino za 40 let dela brez dokupa. "Predlagamo, naj se v primeru ohranitve zneska varstvenega dodatka nemudoma dvigne minimalna pokojnina na 600 evrov," je poudaril.

Ministrstvo za zdravje mora po njegovih besedah pospešiti pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi, ugotoviti, kaj v obstoječem sistemu ne deluje in kako to izboljšati, določiti potrebna sredstva ter najti vire za izvajanje zakona, ki bi moral biti po normativnem delovnem programu sprejet najpozneje 20. aprila 2020.

"Sistemski zakon naj se dopolni na način, da bo določil sistemsko financiranje z upokojenskim evrom za delovanje upokojenskih in invalidskih organizacij na državni ravni, ki si prizadevajo predvsem za izboljšanje položaja upokojencev," je bila naslednja Sušnikova zahteva. Poleg tega je predlagal, naj se uvede pravica do izplačila pogrebnine za vse upravičence v enakem znesku, to je 530 evrov. "Predlagani znesek naj se letno valorizira. Trenutno je pogrebnina socialna kategorija in znaša nekaj več kot 850 evrov," je še dodal.