Reka Soča. Foto: Tilen Furlan
Reka Soča. Foto: Tilen Furlan

A večina razprave je bila posvečena spremembi, ki po novem izjemoma omogoča proizvodnjo, ki vključuje nevarne snovi, na vodovarstvenih območjih. Novost je dvignila na noge okoljevarstvenike, za nesprejemljivo jo je označil tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

MPO: Novela zakona o vodah ima varovalko o gradnji nevarnih objektov

Na določenih vodovarstvenih območjih bi se dovolila dejavnost, ki nikogar ne ogroža. Nesmiselno je, da so nekje dovoljene storitve, denimo bencinski servisi, ne pa tudi proizvodnja ograj – tako spremembe utemeljuje minister za okolje Andrej Vizjak, ki pravi, da je za zaščito poskrbljeno. "Ničkoliko varovalk, iz katerih se analizira in tudi ugotovi konkretno, za katero vodovarstveno območje gre, kakšna je tam geologija, kakšna je tehnologija tega konkretnega proizvodnega obrata, kakšne so nevarnosti in kakšni so ukrepi za preprečevanje teh nevarnosti," je povedal na seji odbora.

Svetina: Delovanje okoljskega ministra ni skladno z demokratičnimi standardi

Opozicija odgovarja z vrsto očitkov: najprej, da skrajšani postopek za tolikšne spremembe ni ustrezen; da je dovolj, da se nesreča zgodi enkrat; in da je dopolnilo, ki izjeme dopušča le v primeru, da ne bo bistvenega vpliva na zdravje, arbitrarno. "S takšno določbo boste vladi dali novo biankopooblastilo, ki ga bo lahko uporabljala popolnoma nenadzorovano in samovoljno," je dejal Edvard Paulič (LMŠ).

Dejan Židan (SD) v razpravi pogreša mnenje relevantne stroke: "Zlasti je neutemeljen takole, da v bistvu, ko se želi posegati v nekaj, kar je zdaj bolj zaščiteno, da se v javni razpravi omogoči samo dvotedenska razprava."

Mihael Prevc (NSi) pa je opozoril na specifiko zahodne Slovenije in ozkih dolin, kjer drugih možnosti za gradnjo ni. "Če v teh krajih ne bi bilo mogoče postaviti proizvodnih obratov ob rekah oziroma na vodovarstvenem območju, druge možnosti ni. Ti kraji bi ostali na ravni srednjega veka."

Slišali smo lahko tudi pojasnilo, da so se spremembe pojavile šele po javni razpravi, ker jih je v medresorskem usklajevanju predlagalo ministrstvo za gospodarstvo, pa tudi odgovor opozicije, da bi morali biti pri tem gospodarski interesi v drugem planu.

Dopuščena gradnja na vodovarstvenih področjih