V številnih organih so vsi zaposleni odlični, nadpovprečni in visoko nad pričakovanji, kažejo ocenjevanja, ki so podlaga za napredovanje v višji plačni razred. (Vir: MMC RTV SLO) Foto:
V številnih organih so vsi zaposleni odlični, nadpovprečni in visoko nad pričakovanji, kažejo ocenjevanja, ki so podlaga za napredovanje v višji plačni razred. (Vir: MMC RTV SLO) Foto:
Odstotek odličnih ocen od leta 2004 do 2014
V obdobju od leta 2008 do leta 2014 se delež odličnih ocen vsako leto dviguje in je leta 2014 dosegel 74,4 odstotka (Vir: poročilo MJU)
Ocene za leto 2014
Povečevanje deleža odličnih ocen se nadaljuje tudi v letu 2014. (Vir: Poročilo MJU)
Poročilo o ocenjevanju javnih uslužbencev in napredovanjih
Poročilo razkriva, da so bili le štirje od 24.170 javnih uslužbencev ocenjeni kot nezadovoljivi.
Sami odlični javni uslužbenci

Slovenska državna uprava je vsako leto odličnejša, vse nižji je delež nezadovoljivo ocenjenih zaposlenih, v letu 2014 so bili samo štirje med 23.631 ocenjevanimi, je razvidno iz zadnjega dostopnega poročila o ocenjevanju delovne uspešnosti, ki ga je nedavno objavilo ministrstvo za javno upravo.

V višji naziv kar četrtina uradnikov
To hkrati pomeni, da velik del javnih uslužbencev napreduje v višje nazive in višje plačne razrede. Prvo se zgodi ob večletnih dobrih ocenah, skok v višji plačni razred pa vsaka tri leta za en ali dva plačna razreda. To se bo z novim letom ob sprostitvi napredovanj tudi skokovito uresničilo. Samo v višji naziv je lani zaradi preteklih dobrih ocen napredovalo 5.013 ali dobra četrtina vseh zaposlenih, ki jih omenja analiza. Zaradi zamrznjenih napredovanj v preteklosti bo januarja po ocenah ministra za javno upravo Borisa Koprvnikarja višjo plačo prejelo kar okoli 60 odstotkov javnih uslužbencev.

Koprivnikar: Povprečni so ocenjeni z najvišjo mogočo oceno
Sistem ocenjevanja ne učinkuje v praksi, kot je bilo zamišljeno, se strinja minister za javno upravo. "Ker je preveč splošen, ker niso jasno določena merila, lahko rečem, da je ocenjevanje zvodenelo. Veliko večina uslužbencev je ocenjenih odlično. Vsi, ki so povprečni, so ocenjeni z najvišjo mogočo oceno," pojasnjuje minister Boris Koprivnikar. Napoveduje, da bodo skušali že naslednje leto v dogovoru s sindikati sistem spremeniti.

Najodličnejši na zunanjem in kulturnem ministrstvu
Do takrat so ocene praktično neverjetne. Če odštejemo posamezne organe v sestavi, kjer so nadrejeni svoje zaposlene ocenili kar stoodstotno kot odlične, so najbolje ocenjeni na zunanjem ministrstvu (93,8 % odličnih), ministrstvu za kulturo (94 % odličnih) in ministrstvu za izobraževanje (91 % odličnih).

Ocene za leto 2014 v odstotkih
OdličnoZelo dobroDobroZadov.Nezad.
MK945,10,900
MZZ93,85,70,500
MIŠZŠ918,50,500
MZDR85,6122,400
MZI83,712,93,400

Niti enega nepopolnega uslužbenca?
Če zaradi slabih izkušenj, denimo poletne afere z nepravilnostmi v diplomaciji, nezadovoljstva v kulturi in zdravstvu, ocenjujete tam zaposlene kot slabe, se motite. Njihovi nadrejeni niso na petih ministrstvih našli niti enega kot nezadovoljivo ocenjenega zaposlenega ali celo kogar koli, ki bi bil samo zadovoljiv. Ker tako stanje traja že nekaj let, so tudi zaradi nepravilnosti odstavljeni veleposlaniki, kot so Nataša Vodušek ali Veronika Stabej dobili odlične ocene. Konkretno Nataša Vodušek je bila ocenjena kot odlična še leta 2012, ko je večino časa prebila na sodišču zaradi prometne nesreče, ki jo je vinjena povzročila v Sarajevu. Veronika Stabej pa kot odlična in zelo dobra za leta, za katera je diplomatski nadzor odkril številne nezakonitosti in jo je prav zato zunanje ministrstvo celo ovadilo.

Sami odlični javni uslužbenci