Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Posebni javni natečaj za položaj direktorja omenjenega urada je ministrstvo za finance objavilo 30. junija.

Potem ko je posebna natečajna komisija ministra za finance Andreja Širclja obvestila o primernem kandidatu, je ta vladi predlagal, da se Žugelj imenuje za direktorja urada za dobo petih let, in sicer od 15. septembra 2021 do najdlje 14. septembra 2026, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Žugelj je doktor pravnih znanosti. Delal je v različnih upravah in nadzornih svetih gospodarskih družb, v prvi vladi Janeza Janše je bil direktor agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), bil je tudi predsednik sveta agencije za trg vrednostnih papirjev, član sveta agencije za javni nadzor nad revidiranjem ter direktor Uradnega lista RS.

Urad za preprečevanje pranja denarja je kot vršilec dolžnosti direktorja vodil od marca, potem ko je odstopil prejšnji vršilec dolžnosti direktorja Ivan Kopina, nekdanji občinski svetnik SDS-a v občini Straža.