Foto: DZ/Matija Sušnik
Foto: DZ/Matija Sušnik

Predlog rebalansa proračuna za ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) znaša 142,7 milijona evrov, kar je za 6,242 milijona evrov več od sprejetega proračuna za leto 2023.

"Spremembe predstavljajo predvsem dodatna sredstva za pet milijonov evrov za nadaljnjo pomoč Ukrajini," je na seji odbora DZ-ja za zunanje zadeve dejala ministrica Tanja Fajon. Po njenih besedah gre pri tem za pomoč pri odpravi globalnih posledic vojne v Ukrajini, in sicer 2,5 milijona evrov za prispevke za humanitarno pomoč prek mednarodnih organizacij, dva milijona evrov za dvostranske projekte prek slovenskih izvajalcev in 500.000 evrov za obnovo, nakup medicinske opreme in druge dejavnosti.

Med preostalimi dodatnimi sredstvi, ki bi jih ministrstvo prejelo z rebalansom proračuna, je ministrica Fajon omenila okoli pol milijona evropskih sredstev za izvajanje projektov, ki so sofinancirani iz sklada za integrirano upravljanje meja. "Gre za projekte nove finančne perspektive, ki se zaradi zamika začetka izvajanja šele prijavljajo, začetek financiranja pa je predviden od drugega četrtletja dalje," je pojasnila.

V primerjavi s sprejetim proračunom nižji tako prihodki kot odhodki

Rok Jesih z ministrstva za finance je na kratko predstavil predlog rebalansa. Kot je dejal, je vlada v predlogu rebalansa za leto 2023 v okviru prihodkov načrtovala 13,14 milijarde evrov, odhodkov pa za 16,08 milijarde evrov. Ob pripravi so upoštevali posodobljene makroekonomske okoliščine in prve tri mesece realizacije v letošnjem letu.

Sorodna novica Na vladi potrjen tehnični rebalans: prihodkov za 233 milijonov manj, odhodki nižji za 609 milijonov

Prihodki v predlogu rebalansa so v primerjavi s sprejetim proračunom nižji za 1,7 odstotka oziroma 233 milijonov evrov, predvsem zaradi nižjih davčnih prihodkov. Odhodki pa so se v primerjavi s sprejetim proračunom znižali za 3,6 odstotka oziroma 609 milijonov evrov, predvsem zaradi uspešnega boja z energetsko draginjo in manjšega obsega sredstev, potrebnih za njeno blaženje, je pojasnil Jesih. "Načrtovani primanjkljaj je glede na sprejeti proračun tako nižji za 376 milijonov evrov in znaša 2,94 milijarde evrov oziroma 4,5 odstotka bruto domačega proizvoda," je še povedal.

Odbor DZ-ja za zunanjo politiko, katerega člani o rebalansu na tokratni seji niso razpravljali, bo po seznanitvi s predlogom rebalansa pripravil mnenje, ki ga bo poslal odboru za finance in monetarno politiko kot matičnemu delovnemu telesu.