Neslaven konec nekoč slavnega kluba. Foto:
Neslaven konec nekoč slavnega kluba. Foto:

Dosedanji predsednik Borut Gaberšek je podal poročilo o delu v zadnji polovici leta, v kateri je klub na prejšnjih približno 700 milijonov tolarjev dolgov "pridelal" še dodatnih pet. V klubu bo ostal le še sekretar, ki bo dajal izpisnice igralcem.